Odpovědi na certifikační zkoušku Google Analytics 4 - Czech

€6.25
0 ratings

Odpovědi na certifikační zkoušku Google Analytics 4


Language: Czech


Questions:


Když propojíte služby Google Ads a Google Analytics, jak může Google Ads využít konverzní události z Google Analytics?

 • Google Ads může tyto konverze využít k vygenerování nových návrhů klíčových slov.
 • Google Ads může tyto konverze využít k zobrazení srovnávacích dat v rámci oboru.
 • Google Ads může tyto konverze využít k optimalizaci nabídek na umístění reklam.
 • Google Ads může tyto konverze využít k úpravě a optimalizaci textu reklam.

 

Nastavili jste si webový datový stream a data z vašeho webu proudí do služby Google Analytics. Všimnete si, že u datového streamu je povoleno vylepšené měření. Co se děje, když je toto nastavení zapnuté?

 • S vašimi stávajícími daty z webu lze kombinovat události z vaší mobilní aplikace.
 • Události lze přiřazovat přihlášeným uživatelům, což umožňuje vytváření přehledů zahrnujících různá zařízení.
 • Přehledy konverzí z webového datového streamu využívají strojové učení k rozdělování zásluh různým kanálům.
 • Z vašeho webu jsou získávány další události, aniž byste museli upravovat jeho kód.

 

Když člověk navštíví libovolnou stránku vašeho webu, aktivuje se událost page_view. Pokud chcete definovat novou událost, která se aktivuje, když někdo navštíví konkrétní stránku (například domovskou), kterou možnost byste měli v sekci Události v rozhraní Google Analytics zvolit?

 • Import události
 • Označení události jako konverze
 • Úprava události
 • Vytvoření události

 

Analytics nabízí funkci, která přiřazuje data událostí získaná od uživatelů na webu nebo v aplikaci k účtům uživatelů přihlášených na Googlu, kteří souhlasili se sdílením této informace. Která funkce to je?

 • Uživatelské ID
 • Google Ads
 • Signály Google
 • Google Search Console

 

Spravujete blog, do kterého přispívá několik autorů. Která funkce vám umožní zobrazovat na každé stránce s článkem jméno příslušného autora?

 • Vlastní tabulka
 • Vlastní uživatelský parametr
 • Vlastní metrika
 • Vlastní dimenze

 

Který systém představuje hierarchickou strukturu účtu Google Analytics?

 • Služba > Datový stream > Účet
 • Účet > Služba > Datový stream
 • Služba > Účet > Datový stream
 • Datový stream > Účet > Služba

 

Máte ve službě v Google Analytics otevřenou sekci Průzkumy. Kterou techniku průzkumů byste měli použít, když si chcete přizpůsobit metriky a dimenze ve formátu tabulky?

 • Volný průzkum
 • Průzkum cesty
 • Průzkum kohorty
 • Překryv segmentů

 

Která funkce Analytics umožňuje přiřazovat jednotlivým uživatelům vlastní identifikátory, s jejichž pomocí pak lze propojit chování těchto uživatelů v různých relacích na různých zařízeních a platformách?

 • ID zařízení
 • Uživatelské ID
 • Pravidla publika
 • Prediktivní publika

 

Když vás budou zajímat organické vyhledávací dotazy, které uživatele přivádějí na váš web, kterou platformu byste měli se službu Analytics propojit?

 • Google Ads
 • Optimalizace Google
 • Search Ads 360
 • Search Console

 

Pokud chcete filtrovat data a vytvořit nový soubor dat pro konkrétní publikum nebo případ použití, kterou funkci Analytics 360 můžete použít?

 • Organizace
 • Souhrnné služby
 • Datové streamy
 • Dílčí služby

 

K čemu slouží pravidla publika?

 • Vytvoření nových událostí na základě stávajících parametrů událostí
 • Vytvoření nových publik na základě prediktivních metrik
 • Vytvoření nových publik na základě konkrétních událostí, které jsou aktivovány
 • Vytvoření nových událostí v případě, že je dodržen nastavený požadavek ohledně publika

 

Při nastavování služby Google Analytics nastavujete i datový stream. Co si pod tím máte představit?

 • Datový stream je podřízený prvek průzkumů – nastavený datový stream lze přidat k libovolnému průzkumu.
 • Datový stream je podřízený prvek účtu – jde o schránku na data, která získáváte z vaší aplikace nebo webu.
 • Datový stream je podřízený prvek služby – jde o zdroj dat z vaší aplikace nebo webu.
 • Datový stream je podřízený prvek přehledů – umožňuje třídit a porovnávat data.

 

Spravujete zahradnickou firmu a na svém webu zveřejníte nové instruktážní video pro zákazníky. V Google Analytics vidíte spoustu dat o interakcích uživatelů s tímto videem. Který ze zobrazovaných údajů se v Google Analytics označuje jako „charakteristika uživatele“?

 • Název videa, které mohou diváci na vašem webu sledovat
 • Jazyková předvolba uživatelů, kteří video na vašem webu sledují
 • Kolik uživatelů video na vašem webu vidělo
 • Kolik uživatelů si na vašem webu otevřelo stránku, která video obsahuje

 

Pokud chcete mít vlastní dimenzi, která hlásí stav členství v zákaznickém programu odměn, jaký rozsah u ní má být nastaven?

 • Událost
 • Produkt
 • Uživatel
 • Relace

 

Používáte atribuci poslednímu kliknutí. Který přehled vám ukáže, jakou hodnotu by kanálům a kampaním přiřadila atribuce prvnímu kliknutí?

 • Porovnání modelů
 • Konverzní trasy
 • Průzkum cesty
 • Překryv segmentů

 

Vygenerujete si přehled, který ukazuje, kolik uživatelů během posledních 30 dnů přišlo z různých typů zařízení, například z počítačů nebo mobilních telefonů. Co se v tomto přehledu v Google Analytics označuje jako „metrika“?

 • Kolik uživatelů používalo mobilní telefon
 • Rozsah dat (posledních 30 dní)
 • Typy zařízení (počítače a mobilní telefony)
 • Odkud uživatelé na váš web přicházejí

 

Která část přehledů Google Analytics vám poskytne informace o tom, odkud uživatelé přicházejí na váš web (například ze sociálních sítí)?

 • Demografické údaje
 • Akvizice
 • Zpeněžení
 • Zapojení

 

Zajímá vás, které vaše stránky uživatelé otevírají nejčastěji hned po domovské stránce. V části Průzkumy proto vytvoříte nový průzkum trasy a chcete, aby k němu měl přístup i kolega. Kdo může ve výchozím nastavení tento průzkum trasy vidět?

 • Každý, kdo má k dané službě přístup, ho může vidět v režimu pouze pro čtení.
 • Můžete ho vidět pouze vy, ale můžete ho sdílet s dalšími uživateli služby, aby ho mohli upravovat.
 • Každý, kdo má k dané službě přístup, ho může vidět a upravovat.
 • Můžete ho vidět pouze vy, ale můžete ho sdílet s dalšími uživateli služby v režimu pouze pro čtení.

 

Na svém webu máte událost, která se aktivuje, když uživatel sleduje video. Která z uvedených možností je příkladem parametru události?

 • Název videa zhlédnutého na vašem webu
 • Zařízení, která uživatelé při sledování videa na vašem webu používají
 • Počet uživatelů, kteří si na vašem webu otevřeli stránku s videem
 • Počet uživatelů, kteří video na vašem webu viděli

 

Kterou platformu je třeba propojit se službou Analytics, když chcete směrovat experimenty na konkrétní publika, abyste mohli otestovat různé varianty svých webových stránek?

 • Úprava události
 • Search Console
 • Firebase
 • Optimalizace Google

 

Chcete pro svůj e-shop vytvořit nová publika, do nichž rozdělíte uživatele podle parametrů, které vyhovují vašemu podnikání. Jedním tak budou třeba „uživatelé, kteří nakoupili“. Kterým z uvedených postupů vznikne prediktivní publikum?

 • Vytvoříte publikum z uživatelů, kteří si přidali položky do seznamu nákupních přání.
 • Vytvoříte publikum z uživatelů, kteří zahájili proces platby, ale nákup nedokončili.
 • Vytvoříte publikum z uživatelů, kteří nakoupili během uplynulých 30 dnů.
 • Vytvoříte publikum z uživatelů, u kterých je pravděpodobná konverze během následujících sedmi dnů.

 

Jaká data ukazuje přehled V reálném čase?

 • Události, které se odehrály během posledních 12 hodin
 • Události, které se odehrály během posledních 60 minut
 • Události, které se odehrály během posledních 8 hodin
 • Události, které se odehrály během posledních 30 minut

 

Když exportujete data z Google Analytics do služby BigQuery, co s nimi můžete dělat?

 • Můžete pomocí SQL spouštět dotazy, které vám pomohou získat odpovědi a informace o produktech, uživatelích nebo kanálech.
 • Získáte přístup k přehledům určeným speciálně pro aplikace, jako jsou data o selháních, efektivita oznámení nebo výkon přímých odkazů.
 • Můžete použít publika pro cílení webových experimentů a testování variant vašich webových stránek.
 • Můžete použít konverze pro nabídky v reklamních kampaních a publika pro cílení těchto kampaní.

 

Jestliže ze svého účtu Google Analytics smažete některou službu, za kolik dní se z účtu smaže trvale?

 • 7
 • 14
 • 60
 • 35

 

Jeden z uvedených atribučních modelů používá k přiřazení zásluh za konverze jednotlivým kontaktním bodům algoritmy strojového učení. Který to je?

 • Poslední kliknutí
 • Nárůst v čase
 • Na základě dat
 • První kliknutí

 

V systému pokladního místa shromažďujete data, která by bylo možné zkombinovat s daty odesílanými do služby Google Analytics z vašeho webu a aplikace. Která z těchto funkcí umožňuje shromažďovat a odesílat události přímo na servery Google Analytics?

 • Požadavek HTTP
 • Měřící protokol
 • Import údajů
 • Úprava události

 

Vytvořili jste si pro svůj web a mobilní aplikaci službu v Google Analytics 4. Když uživatelé na vašem webu a v aplikaci provádějí interakce, jak Google Analytics tyto jednotlivé interakce měří a zaznamenává?

 • Jako požadavky
 • Jako události
 • Jako zhlédnutí
 • Jako návštěvy

 

Jaký je hlavní rozdíl mezi službami v Google Analytics 4 a službami v Universal Analytics?

 • Služby v Google Analytics 4 používají při sběru dat a vytváření přehledů „návštěvy“, zatímco v Universal Analytics se používají „události“.
 • Služby v Google Analytics 4 používají při sběru dat a vytváření přehledů „dimenze“, zatímco v Universal Analytics se používají „události“.
 • Služby v Google Analytics 4 používají při sběru dat a vytváření přehledů „návštěvy“, zatímco v Universal Analytics se používají „dimenze“.
 • Služby v Google Analytics 4 používají při sběru dat a vytváření přehledů „události“, zatímco v Universal Analytics se používají „návštěvy“.

 

Pracujete pro internetového prodejce baseballových kartiček a data o jednotlivých položkách ukládáte offline. Která z těchto funkcí umožňuje nahrát soubor CSV s daty o položkách a sloučit je s daty Analytics?

 • Import údajů
 • Měřící protokol
 • Požadavek HTTP
 • Úprava události

 

Rozhodnete se inzerovat na několika různých místech, abyste získali vyšší návštěvnost webu. Otevřete si službu v Google Analytics 4 a zajímá vás, jak různé reklamy na konverzní trase spolupracují. Kde ve službě v Google Analytics 4 najdete přehled Konverzní trasy?

 • Inzerce
 • Průzkumy
 • Konfigurace
 • Přehledy

 

Když budete chtít analyzovat cestu uživatele na vašem webu a v aplikaci, a navíc sledovat, odkud noví uživatelé na web a do aplikace přicházejí, kterou z uvedených možností byste měli použít?

 • Služby v Google Analytics 4
 • Optimalizace Google
 • Služby v Universal Analytics
 • Google Marketing Platform

 

Chcete propojit nový účet Google Ads se službou v Google Analytics, abyste mohli sledovat podrobná data k marketingovým kampaním. Ve které části služby v Google Analytics 4 můžete proces propojení spravovat?

 • Inzerce
 • Konfigurace
 • Správce
 • Průzkumy

 

Vaše firma má web a aplikaci pro iOS i Android. Pokud chcete analyzovat události a uživatele ze všech tří prostředí, jak by mělo vypadat nastavení vašeho účtu?

 • Jedna služba s jedním webovým datovým streamem a jedním aplikačním
 • Jedna služba s jedním webovým datovým streamem a dvěma aplikačními (jedním pro iOS, druhým pro Android)
 • Jedna služba s jedním webovým datovým streamem a druhá služba se dvěma aplikačními datovými streamy (jedním pro iOS, druhým pro Android)
 • Jedna služba s jedním webovým datovým streamem a druhá služba s jedním aplikačním datovým streamem

 

Chtěli byste exportovat data Google Analytics do služby BigQuery, abyste mohli spouštět dotazy a zkombinovat data získaná offline s daty Analytics. Která služba v Analytics umí data do BigQuery exportovat?

 • Standardní služba nebo služba v Analytics 360, která využívá GA4
 • Pouze služba v Analytics 360, která využívá GA4 nebo Universal Analytics
 • Standardní služba nebo služba v Analytics 360, která využívá Universal Analytics
 • Pouze standardní služba, která využívá GA4 nebo Universal Analytics

 

Vygenerujete si přehled, který ukazuje, kolik uživatelů během posledních 30 dnů přišlo z různých typů zařízení, například z počítačů nebo mobilních telefonů. Co je v tomto přehledu typ zařízení?

 • Dimenze
 • Událost
 • Metrika
 • Uživatel

 

Který z těchto atribučních modelů rozděluje zásluhy za konverze rovnoměrně mezi všechny kanály, na které zákazník před konverzí klikl nebo u nich provedl interakci?

 • Lineární
 • Na základě dat
 • Podle pozice
 • Nárůst v čase

 

Některé události na vašem webu pro vás mají velkou hodnotu, například nákup nebo přihlášení k odběru zpravodaje. Pokud chcete tyto události označit jako významné a přiřadit jim odpovídající hodnotu, jaké označení byste jim měli ve službě v Google Analytics 4 přidělit?

 • Doporučené události
 • Konverzní události
 • Cíle
 • Vlastní události

 

Na svůj web jste nově přidali možnost přihlásit se k odběru zpravodaje. Tyto události přihlášení byste chtěli označovat jako konverze a z přihlášených uživatelů vytvořit nové publikum. Která část služby v Google Analytics 4 vám pomáhá události, konverze a publika spravovat?

 • Konfigurace
 • Správce
 • Inzerce
 • Průzkumy

 

Která funkce umožňuje nastavit, jak dlouho se mají ve službě Google Analytics uchovávat údaje na úrovni uživatelů a na úrovni událostí?

 • Doba uchovávání dat
 • Režim souhlasu
 • Vypnutí sběru dat
 • Nastavení IP adresy

 

Na svém webu využíváte službu Google Analytics. Ve které situaci se vám bude hodit přehled Zapojení?

 • Chcete sledovat aktivitu uživatelů na vašem webu.
 • Zajímá vás, které stránky vašeho webu získávají nejvyšší návštěvnost.
 • Zajímá vás, odkud uživatelé na váš web přicházejí.
 • Zajímají vás zájmy vašich uživatelů vyjádřené tím, jaké weby procházejí a co nakupují.

 

Když chcete zkombinovat data z různých zdrojových služeb a vytvořit z nich nový soubor dat s komplexním přehledem vašeho podnikání napříč produkty, značkami nebo regiony, kterou funkci Analytics 360 můžete použít?

 • Organizace
 • Dílčí služby
 • Datové streamy
 • Souhrnné služby

 

Chcete použít pokročilé techniky, které jdou nad rámec standardních přehledů, a získat tak hlubší poznatky o zapojení vašich zákazníků. Která část služby v Google Analytics tyto informace obsahuje?

 • Přehledy
 • Průzkumy
 • Konfigurace
 • Inzerce

 

Jak může služba Google Ads využívat publika Google Analytics, když obě platformy propojíte?

 • Publika lze v Google Ads oslovit se zákaznickými průzkumy.
 • Publika lze v Google Ads použít k úpravě geografického cílení reklamních kampaní.
 • Publika lze v Google Ads použít k zobrazení srovnávacích dat v rámci oboru.
 • Publika lze v Google Ads použít k cílení reklamních kampaní.

 

Chtěli byste vidět kroky uživatelů při důležité konverzi. Která technika průzkumů umožňuje vizualizovat kroky uživatelů při důležité činnosti nebo konverzi a sledovat, jak se jim v jednotlivých krocích daří nebo nedaří?

 • Průzkum cesty
 • Volný průzkum
 • Překryv segmentů
 • Průzkum kohorty

 

Pokud máte mobilní aplikaci, který nástroj vám umožní shromažďovat a odesílat data z aplikace do vaší služby v Google Analytics 4?

 • Firebase SDK
 • Štítek webových stránek
 • Google Marketing Platform
 • Google Ads

 

Ve své službě máte aktivní personalizaci reklam, ale některé události z ní chcete vyloučit. Co to pro data těchto událostí znamená?

 • Tato data budou k dispozici pouze v sekcích Přehledy a Průzkumy.
 • Tato data budou k dispozici pouze v sekci Inzerce.
 • Tato data se použijí pouze pro účely měření.
 • Tato data se použijí pouze pro publika v Google Ads.

 

Chcete začít získávat statistiky ze svého webu a vytvářet z nich přehledy v Google Analytics. Co je potřeba implementovat, abyste mohli tato data získávat a odesílat je do služby Google Analytics?

 • Analytics SDK
 • Značka Analytics
 • Google Ads
 • Firebase SDK

 

Která funkce Google Analytics využívá strojové učení k měření konverzí, které nelze sledovat přímo?

 • Konverzní trasy
 • Konverzní události
 • Modelování konverzí
 • Doba sledování konverzí

 

Když chcete lépe porozumět tomu, odkud pochází návštěvnost vašeho maloobchodního webu, která dimenze vám pomůže určit, jestli uživatelé přicházejí z organického vyhledávání, z odkazu (referral), nebo odjinud?

 • Název události
 • Název stránky
 • Výchozí seskupení kanálů
 • Kampaň Google Ads

 

Zajímají vás karty, které odpovídají na obvyklé otázky o tom, jak uživatelé interagují s vaší aplikací nebo webem. Ve které části Google Analytics je najdete?

 • Konfigurace
 • Přehledy
 • Správce
 • Průzkumy

 

Když exportujete data z Google Analytics do služby BigQuery, jaké nové možnosti jejich využití se vám otevřou?

 • Můžete použít publika pro cílení webových experimentů a testování variant vašich webových stránek.
 • Můžete pomocí SQL spouštět dotazy, které vám pomohou získat odpovědi a informace o produktech, uživatelích nebo kanálech.
 • Můžete použít konverze pro nabídky v reklamních kampaních a publika pro cílení těchto kampaní.
 • Získáte přístup k přehledům určeným speciálně pro aplikace, jako jsou data o selháních, efektivita oznámení nebo výkon přímých odkazů.

 

Když uživatel navštíví libovolnou stránku vašeho webu, aktivuje událost page_view. Co když ale chcete definovat novou událost, která se aktivuje, když někdo navštíví konkrétní stránku (například domovskou)? Když si otevřete sekci Události v rozhraní Google Analytics, kterou možnost byste měli zvolit, abyste toto nastavení provedli?

 • Vytvoření události
 • Import události
 • Úprava události
 • Označení události jako konverze

 

Data z vašeho systému pokladního místa by mohla doplnit data odesílaná do služby Google Analytics z vašeho webu a aplikace. Která funkce umožňuje shromažďovat a odesílat události přímo na servery Google Analytics?

 • Úprava události
 • Import údajů
 • Měřící protokol
 • Požadavek HTTP

 

Chcete spouštět dotazy a zkombinovat některá data získaná offline s daty Analytics, a proto potřebujete exportovat data Google Analytics do služby BigQuery. Která služba v Analytics umí data do BigQuery exportovat?

 • Standardní služba nebo služba v Analytics 360, která využívá Universal Analytics
 • Pouze služba v Analytics 360, která využívá GA4 nebo Universal Analytics
 • Standardní služba nebo služba v Analytics 360, která využívá GA4
 • Pouze standardní služba, která využívá GA4 nebo Universal Analytics

 

Když uživatel na vašem webu sleduje video, aktivuje se událost. Která z uvedených možností je parametr události?

 • Zařízení, která uživatelé při sledování videa na vašem webu používají
 • Počet uživatelů, kteří si na vašem webu otevřeli stránku s videem
 • Název videa zhlédnutého na vašem webu
 • Počet uživatelů, kteří video na vašem webu viděli

 

Na svém webu teď uživatelům nově nabízíte možnost přihlásit se k odběru zpravodaje. Tyto nové události přihlášení byste chtěli označit jako konverze a z přihlášených uživatelů vytvořit nové publikum. Ve které části služby v Google Analytics 4 můžete události, konverze a publika spravovat?

 • Správce
 • Konfigurace
 • Průzkumy
 • Inzerce

 

Když s Google Analytics propojíte službu Google Ads, jak může využívat publika Google Analytics?

 • Publika lze v Google Ads použít k zobrazení srovnávacích dat v rámci oboru.
 • Publika lze v Google Ads použít k cílení reklamních kampaní.
 • Publika lze v Google Ads použít k úpravě geografického cílení reklamních kampaní.
 • Publika lze v Google Ads oslovit se zákaznickými průzkumy.

 

Která z těchto funkcí Google Analytics se při měření konverzí, které nelze přímo sledovat, opírá o strojové učení?

 • Konverzní trasy
 • Modelování konverzí
 • Doba sledování konverzí
 • Konverzní události

 

Prodáváte zboží online a data o jednotlivých položkách ukládáte offline. Která funkce umožňuje nahrát soubor CSV s daty o položkách a sloučit je s daty Analytics?

 • Import údajů
 • Požadavek HTTP
 • Úprava události
 • Měřící protokol

 

Se kterou platformou byste měli službu Analytics propojit, pokud vás zajímají organické vyhledávací dotazy, které uživatele směrují na váš web?

 • Search Console
 • Optimalizace Google
 • Search Ads 360
 • Google Ads

 

Jestliže máte pro svůj web a mobilní aplikaci vytvořenou službu v Google Analytics 4, jak Google Analytics měří a zaznamenává jednotlivé interakce?

 • Jako zhlédnutí
 • Jako požadavky
 • Jako návštěvy
 • Jako události

 

Když máte ve službě v Google Analytics otevřenou sekci Průzkumy a chcete si přizpůsobit metriky a dimenze ve formátu tabulky, kterou techniku průzkumů byste měli použít?

 • Průzkum kohorty
 • Průzkum cesty
 • Překryv segmentů
 • Volný průzkum

 

Chcete vědět, kolik uživatelů přichází z různých typů zařízení, například z počítačů nebo mobilních telefonů. Vytvoříte si proto přehled za posledních 30 dnů, kde tato data podle zařízení najdete. Co se v tomto přehledu v Google Analytics označuje jako „metrika“?

 • Odkud uživatelé na váš web přicházejí
 • Typy zařízení (počítače a mobilní telefony)
 • Kolik uživatelů používalo mobilní telefon
 • Rozsah dat (posledních 30 dní)

 

Který atribuční model používá algoritmy strojového učení k přiřazení zásluh za konverze jednotlivým kontaktním bodům?

 • Poslední kliknutí
 • První kliknutí
 • Na základě dat
 • Nárůst v čase

 

Ve které situaci se vám bude hodit přehled Zapojení, když na svém webu používáte službu Google Analytics?

 • Zajímá vás, které stránky vašeho webu získávají nejvyšší návštěvnost.
 • Zajímají vás zájmy vašich uživatelů vyjádřené tím, jaké weby procházejí a co nakupují.
 • Chcete sledovat aktivitu uživatelů na vašem webu.
 • Zajímá vás, odkud uživatelé na váš web přicházejí.

 

Kterou z uvedených platforem je vhodné propojit se službou Analytics, když chcete testovat různé varianty svých webových stránek u konkrétních publik?

 • Úprava události
 • Search Console
 • Optimalizace Google
 • Firebase

 

Uživatelé váš web nacházejí a navštěvují z různých míst, například z výsledků vyhledávání nebo ze sociálních sítí. Ve které části přehledů Google Analytics zjistíte, odkud uživatelé na váš web přišli?

 • Zapojení
 • Demografické údaje
 • Zpeněžení
 • Akvizice

 

Spravujete železářství a na svém webu zveřejníte nové instruktážní video, ve kterém zákazníkům radíte, jak používat prodávané nástroje. Google Analytics vám nabízí spoustu dat o interakcích uživatelů s tímto videem. Který z těchto údajů se v Google Analytics označuje jako „charakteristika uživatele“?

 • Jazyková předvolba uživatelů, kteří video na vašem webu sledují
 • Název videa, které mohou diváci na vašem webu sledovat
 • Kolik uživatelů video na vašem webu vidělo
 • Kolik uživatelů si na vašem webu otevřelo stránku, která video obsahuje

 

Chcete použít pokročilé techniky, které jdou nad rámec standardních přehledů, aby vám pomohly získat hlubší poznatky o zapojení vašich zákazníků. Kterou část služby v Google Analytics si máte otevřít?

 • Inzerce
 • Průzkumy
 • Přehledy
 • Konfigurace

 

Který atribuční model rozděluje zásluhy za konverze rovnoměrně mezi všechny kanály, na které zákazník před konverzí klikl nebo u nich provedl interakci?

 • Na základě dat
 • Podle pozice
 • Lineární
 • Nárůst v čase

 

Vytvoříte si přehled, který ukazuje, kolik uživatelů během posledních 30 dnů přišlo z různých typů zařízení (například z počítačů nebo mobilních telefonů). Co je v tomto přehledu typ zařízení?

 • Metrika
 • Událost
 • Dimenze
 • Uživatel

 

Založili jste si nový účet Google Ads a chtěli byste ho propojit se službou v Google Analytics, abyste mohli sledovat podrobná data marketingových kampaní. Kde ve službě v Google Analytics 4 můžete propojení služeb, a tedy i toto s Google Ads, spravovat?

 • Konfigurace
 • Inzerce
 • Průzkumy
 • Správce

 

Jaká úroveň má být nastavena pro vlastní dimenzi, která hlásí stav členství v zákaznickém programu odměn?

 • Uživatel
 • Produkt
 • Událost
 • Relace

 

Když s Google Analytics propojíte službu Google Ads, jak může využívat konverzní události z Google Analytics?

 • Google Ads může tyto konverze využít k vygenerování nových návrhů klíčových slov.
 • Google Ads může tyto konverze využít k úpravě a optimalizaci textu reklam.
 • Google Ads může tyto konverze využít k zobrazení srovnávacích dat v rámci oboru.
 • Google Ads může tyto konverze využít k optimalizaci nabídek na umístění reklam.

 

Spravujete web maloobchodu. Zákazníci k vám přicházejí z různých míst, například z vyhledávačů, reklam nebo sociálních sítí. Chtěli byste vědět, odkud získáváte nejvíc nových zákazníků a nejvíc konverzí. Která dimenze vám ukáže, odkud uživatelé na váš web přicházejí (například „organické vyhledávání“ nebo „odkaz (referral)“)?

 • Název stránky
 • Název události
 • Výchozí seskupení kanálů
 • Kampaň Google Ads

 

Chcete pro svůj e-shop vytvořit nová publika, do nichž rozdělíte uživatele podle toho, co vyhovuje vašemu podnikání (jedním budou třeba „uživatelé, kteří nakoupili“). Která z těchto možností je příkladem prediktivního publika?

 • Vytvoříte publikum z uživatelů, kteří nakoupili během uplynulých 30 dnů.
 • Vytvoříte publikum z uživatelů, kteří zahájili proces platby, ale nákup nedokončili.
 • Vytvoříte publikum z uživatelů, kteří si přidali položky do seznamu nákupních přání.
 • Vytvoříte publikum z uživatelů, u kterých je pravděpodobná konverze během následujících sedmi dnů.

 

Používáte atribuci poslednímu kliknutí, ale zajímalo by vás, jakou hodnotu by kanálům a kampaním přiřadila atribuce prvnímu kliknutí. Ve kterém přehledu tyto informace najdete?

 • Průzkum cesty
 • Konverzní trasy
 • Porovnání modelů
 • Překryv segmentů

 

Která funkce Analytics 360 umožňuje zkombinovat data z různých zdrojových služeb a vytvořit z nich nový soubor dat s komplexním přehledem vašeho podnikání napříč produkty, značkami nebo regiony?

 • Organizace
 • Dílčí služby
 • Datové streamy
 • Souhrnné služby

 

V části Průzkumy jste vytvořili nový průzkum trasy, abyste zjistili, které vaše stránky uživatelé otevírají nejčastěji hned po domovské stránce. Chtěli byste, aby k výsledkům měla přístup i kolegyně. Kdo může ve výchozím nastavení právě vytvořený průzkum vidět?

 • Každý, kdo má k dané službě přístup, ho může vidět v režimu pouze pro čtení.
 • Každý, kdo má k dané službě přístup, ho může vidět a upravovat.
 • Můžete ho vidět pouze vy, ale můžete ho sdílet s dalšími uživateli služby v režimu pouze pro čtení.
 • Můžete ho vidět pouze vy, ale můžete ho sdílet s dalšími uživateli služby, aby ho mohli upravovat.

 

Která funkce shromažďování dat umožňuje nastavit, jak dlouho se mají údaje o uživatelích a o událostech ve službě Google Analytics uchovávat?

 • Režim souhlasu
 • Doba uchovávání dat
 • Vypnutí sběru dat
 • Nastavení IP adresy

 

Která z těchto funkcí Analytics přiřazuje data událostí získaná od uživatelů na webu nebo v aplikaci k účtům uživatelů přihlášených na Googlu, kteří souhlasili se sdílením této informace?

 • Signály Google
 • Google Ads
 • Google Search Console
 • Uživatelské ID

 

Ve své službě jste si aktivovali personalizaci reklam, ale některé události z ní chcete vyloučit. Co se s daty těchto událostí stane?

 • Tato data se použijí pouze pro účely měření.
 • Tato data se použijí pouze pro publika v Google Ads.
 • Tato data budou k dispozici pouze v sekci Inzerce.
 • Tato data budou k dispozici pouze v sekcích Přehledy a Průzkumy.

 

Používáte atribuci poslednímu kliknutí, ale zajímalo by vás, jakou hodnotu by měly kanály a kampaně v případě atribuce prvnímu kliknutí. Ve kterém přehledu tyto informace najdete?

 • Překryv segmentů
 • Průzkum cesty
 • Konverzní trasy
 • Porovnání modelů

 

V čem se liší služby v Google Analytics 4 a služby v Universal Analytics?

 • Služby v Google Analytics 4 používají při sběru dat a vytváření přehledů „návštěvy“, zatímco v Universal Analytics se používají „dimenze“.
 • Služby v Google Analytics 4 používají při sběru dat a vytváření přehledů „návštěvy“, zatímco v Universal Analytics se používají „události“.
 • Služby v Google Analytics 4 používají při sběru dat a vytváření přehledů „události“, zatímco v Universal Analytics se používají „návštěvy“.
 • Služby v Google Analytics 4 používají při sběru dat a vytváření přehledů „dimenze“, zatímco v Universal Analytics se používají „události“.

 

Na vašem webu se odehrává řada různých událostí, které pro vás mají velkou hodnotu, například nákup nebo přihlášení k odběru zpravodaje. Chtěli byste si každou takovou událost označit jako významnou a přiřadit jí odpovídající hodnotu. Jak byste je měli ve službě v Google Analytics 4 označit?

 • Doporučené události
 • Vlastní události
 • Cíle
 • Konverzní události

 

Jaké události jsou uvedeny v přehledu V reálném čase?

 • Události, které se odehrály během posledních 8 hodin
 • Události, které se odehrály během posledních 30 minut
 • Události, které se odehrály během posledních 60 minut
 • Události, které se odehrály během posledních 12 hodin

 

Kterou funkci Analytics 360 můžete použít, pokud chcete zkombinovat data z různých zdrojových služeb a vytvořit z nich nový soubor dat s komplexním přehledem svého podnikání napříč produkty, značkami nebo regiony?

 • Organizace
 • Datové streamy
 • Souhrnné služby
 • Dílčí služby

 

Která část služby v Google Analytics obsahuje karty, které odpovídají na běžné otázky o tom, jak uživatelé interagují s vaší aplikací nebo webem?

 • Správce
 • Průzkumy
 • Konfigurace
 • Přehledy

 

Ve které z těchto situací se vám ve službě Google Analytics bude hodit přehled Zapojení?

 • Zajímají vás zájmy vašich uživatelů vyjádřené tím, jaké weby procházejí a co nakupují.
 • Chcete sledovat aktivitu uživatelů na vašem webu.
 • Zajímá vás, odkud uživatelé na váš web přicházejí.
 • Zajímá vás, které stránky vašeho webu získávají nejvyšší návštěvnost.

 

Spravujete web maloobchodu, kam zákazníci přicházejí z různých míst, například ze sociálních sítí, reklam nebo vyhledávačů. Která dimenze vám ukáže, jestli uživatelé na váš web přicházejí například z organického vyhledávání, z odkazu (referral), nebo odjinud?

 • Název události
 • Název stránky
 • Kampaň Google Ads
 • Výchozí seskupení kanálů

 

Co umožňují pravidla publika?

 • Vytvoření nových publik na základě konkrétních událostí, které jsou aktivovány
 • Vytvoření nových událostí v případě, že je dodržen nastavený požadavek ohledně publika
 • Vytvoření nových publik na základě prediktivních metrik
 • Vytvoření nových událostí na základě stávajících parametrů událostí

 

Na svém webu jste právě nastavili možnost přihlásit se k odběru zpravodaje. Tyto nové události přihlášení byste chtěli započítávat jako konverze a z přihlášených uživatelů vytvořit nové publikum. Ve které části služby v Google Analytics 4 je možné události, konverze a publika spravovat?

 • Správce
 • Inzerce
 • Průzkumy
 • Konfigurace

 

Ve svém systému pokladního místa shromažďujete data, která by mohla doplnit data odesílaná do služby Google Analytics z vašeho webu a aplikace. Která z těchto funkcí umožňuje shromažďovat a odesílat události přímo na servery Google Analytics?

 • Úprava události
 • Požadavek HTTP
 • Měřící protokol
 • Import údajů

 

Máte ve službě v Google Analytics otevřenou sekci Průzkumy a chcete si přizpůsobit metriky a dimenze ve formátu tabulky. Kterou techniku průzkumů byste měli použít?

 • Volný průzkum
 • Průzkum kohorty
 • Průzkum cesty
 • Překryv segmentů

 

Pokud spravujete blog, do kterého přispívá několik různých autorů, která funkce vám umožní zobrazovat na každé stránce s článkem jméno příslušného autora?

 • Vlastní tabulka
 • Vlastní dimenze
 • Vlastní uživatelský parametr
 • Vlastní metrika

 

Co můžete se svými daty dělat, když je exportujete z Google Analytics do služby BigQuery?

 • Můžete použít publika pro cílení webových experimentů a testování variant vašich webových stránek.
 • Můžete použít konverze pro nabídky v reklamních kampaních a publika pro cílení těchto kampaní.
 • Získáte přístup k přehledům určeným speciálně pro aplikace, jako jsou data o selháních, efektivita oznámení nebo výkon přímých odkazů.
 • Můžete pomocí SQL spouštět dotazy, které vám pomohou získat odpovědi a informace o produktech, uživatelích nebo kanálech.

 

Zajímá vás, které vaše stránky uživatelé otevírají nejčastěji hned po domovské stránce. V části Průzkumy proto vytvoříte nový průzkum trasy. Kdo může ve výchozím nastavení tento průzkum vidět?

 • Každý, kdo má k dané službě přístup, ho může vidět v režimu pouze pro čtení.
 • Můžete ho vidět pouze vy, ale můžete ho sdílet s dalšími uživateli služby v režimu pouze pro čtení.
 • Každý, kdo má k dané službě přístup, ho může vidět a upravovat.
 • Můžete ho vidět pouze vy, ale můžete ho sdílet s dalšími uživateli služby, aby ho mohli upravovat.

 

Která funkce Analytics 360 umožňuje filtrovat data a vytvořit nový soubor dat pro konkrétní publikum nebo případ použití?

 • Organizace
 • Dílčí služby
 • Souhrnné služby
 • Datové streamy

 

Jak může služba Google Ads využívat konverzní události z Google Analytics, když obě služby propojíte?

 • Google Ads může tyto konverze využít k zobrazení srovnávacích dat v rámci oboru.
 • Google Ads může tyto konverze využít k optimalizaci nabídek na umístění reklam.
 • Google Ads může tyto konverze využít k úpravě a optimalizaci textu reklam.
 • Google Ads může tyto konverze využít k vygenerování nových návrhů klíčových slov.

 

Která funkce Google Analytics měří pomocí strojového učení konverze, které nelze sledovat přímo?

 • Modelování konverzí
 • Konverzní události
 • Doba sledování konverzí
 • Konverzní trasy

 

Máte mobilní aplikaci a chcete shromažďovat a odesílat data z aplikace do své služby v Google Analytics 4. Který z uvedených nástrojů byste měli použít?

 • Firebase SDK
 • Google Marketing Platform
 • Štítek webových stránek
 • Google Ads

 

Když vás zajímají organické vyhledávací dotazy, které uživatele přivádějí na váš web, se kterou platformou byste měli službu Analytics propojit?

 • Search Ads 360
 • Optimalizace Google
 • Search Console
 • Google Ads

 

Která z uvedených možností popisuje datový stream ve službě Google Analytics?

 • Datový stream je podřízený prvek služby – jde o zdroj dat z vaší aplikace nebo webu.
 • Datový stream je podřízený prvek účtu – jde o schránku na data, která získáváte z vaší aplikace nebo webu.
 • Datový stream je podřízený prvek přehledů – umožňuje třídit a porovnávat data.
 • Datový stream je podřízený prvek průzkumů – nastavený datový stream lze přidat k libovolnému průzkumu.

 

Která funkce Analytics přiřazuje data událostí získaná od uživatelů na webu nebo v aplikaci k účtům uživatelů přihlášených na Googlu, kteří souhlasili se sdílením této informace?

 • Google Ads
 • Uživatelské ID
 • Google Search Console
 • Signály Google

 

Když lidé navštíví libovolnou stránku vašeho webu, aktivují událost page_view. Vy ale chcete definovat novou událost, která se aktivuje, když někdo navštíví konkrétní stránku, například domovskou. Kterou možnost byste měli v sekci Události v rozhraní Google Analytics zvolit, abyste definovali tuto událost zobrazení domovské stránky?

 • Vytvoření události
 • Označení události jako konverze
 • Import události
 • Úprava události

 

Vaše firma má web i aplikaci a chtěla by analyzovat cestu uživatele na obou těchto platformách. Kromě toho byste chtěli vědět, odkud noví uživatelé na web a do aplikace přicházejí. Která z uvedených možností vám tyto informace poskytne?

 • Google Marketing Platform
 • Optimalizace Google
 • Služby v Google Analytics 4
 • Služby v Universal Analytics

 

Když chcete propojit chování jednotlivých uživatelů v různých relacích na různých zařízeních a platformách, můžete využít funkci Analytics, která umožňuje přiřazovat jednotlivým uživatelům vlastní identifikátory. Která funkce to je?

 • ID zařízení
 • Uživatelské ID
 • Pravidla publika
 • Prediktivní publika

 

Když z účtu Google Analytics smažete některou svou službu, za kolik dní se tato služba smaže trvale?

 • 14
 • 35
 • 7
 • 60

 

Propojíte nový účet Google Ads se službou v Google Analytics, abyste mohli sledovat podrobná data k marketingovým kampaním. Kde ve službě v Google Analytics 4 můžete propojení služeb (například i toto s Google Ads) spravovat?

 • Průzkumy
 • Správce
 • Konfigurace
 • Inzerce

 

Spravujete firmu, která instaluje bazény. Na svém webu zveřejníte nové instruktážní video, ve kterém uživatelům radíte s údržbou. Google Analytics vám nabízí spoustu dat o interakcích uživatelů s tímto videem. Který z těchto údajů se v Google Analytics označuje jako „charakteristika uživatele“?

 • Jazyková předvolba uživatelů, kteří video na vašem webu sledují
 • Kolik uživatelů si na vašem webu otevřelo stránku, která video obsahuje
 • Kolik uživatelů video na vašem webu vidělo
 • Název videa, které mohou diváci na vašem webu sledovat

 

Čím se služby v Google Analytics 4 liší od služeb v Universal Analytics?

 • Služby v Google Analytics 4 používají při sběru dat a vytváření přehledů „události“, zatímco v Universal Analytics se používají „návštěvy“.
 • Služby v Google Analytics 4 používají při sběru dat a vytváření přehledů „dimenze“, zatímco v Universal Analytics se používají „události“.
 • Služby v Google Analytics 4 používají při sběru dat a vytváření přehledů „návštěvy“, zatímco v Universal Analytics se používají „dimenze“.
 • Služby v Google Analytics 4 používají při sběru dat a vytváření přehledů „návštěvy“, zatímco v Universal Analytics se používají „události“.

 

Které z těchto schémat představuje hierarchickou strukturu účtu Google Analytics?

 • Služba > Datový stream > Účet
 • Účet > Služba > Datový stream
 • Datový stream > Účet > Služba
 • Služba > Účet > Datový stream

 

Když chcete vidět kroky uživatelů při důležité konverzi, která technika průzkumů vám umožní tyto kroky vizualizovat a sledovat, jak se uživatelům v jednotlivých krocích daří nebo nedaří?

 • Volný průzkum
 • Průzkum cesty
 • Překryv segmentů
 • Průzkum kohorty

 

Spravujete web a některé události pro vás mají velkou hodnotu, například když se někdo přihlásí k odběru zpravodaje nebo nakoupí. Když chcete tyto události označit jako významné a přiřadit jim odpovídající hodnotu, jaké označení byste jim měli ve službě v Google Analytics 4 dát?

 • Cíle
 • Doporučené události
 • Vlastní události
 • Konverzní události

 

Ve své službě máte aktivní personalizaci reklam, ale některé události z ní chcete vyloučit. Co se stane s daty vyloučených událostí?

 • Tato data budou k dispozici pouze v sekcích Přehledy a Průzkumy.
 • Tato data budou k dispozici pouze v sekci Inzerce.
 • Tato data se použijí pouze pro publika v Google Ads.
 • Tato data se použijí pouze pro účely měření.

 

Chcete exportovat data Google Analytics do služby BigQuery, abyste mohli spouštět dotazy a zkombinovat data získaná offline s daty Analytics. Který typ služby v Analytics umí data do BigQuery exportovat?

 • Standardní služba nebo služba v Analytics 360, která využívá GA4
 • Pouze standardní služba, která využívá GA4 nebo Universal Analytics
 • Standardní služba nebo služba v Analytics 360, která využívá Universal Analytics
 • Pouze služba v Analytics 360, která využívá GA4 nebo Universal Analytics

 

Nastavili jste si webový datový stream a z vašeho webu proudí data do služby Google Analytics. Všimnete si, že u datového streamu je povoleno vylepšené měření. Co se děje, když je toto nastavení zapnuté?

 • Přehledy konverzí z webového datového streamu využívají strojové učení k rozdělování zásluh různým kanálům.
 • Události lze přiřazovat přihlášeným uživatelům, což umožňuje vytváření přehledů zahrnujících různá zařízení.
 • S vašimi stávajícími daty z webu lze kombinovat události z vaší mobilní aplikace.
 • Z vašeho webu jsou získávány další události, aniž byste museli upravovat jeho kód.

 

Jestliže máte na svém webu událost, která se aktivuje, když uživatel sleduje video, která z uvedených možností bude příkladem parametru události?

 • Počet uživatelů, kteří si na vašem webu otevřeli stránku s videem
 • Počet uživatelů, kteří video na vašem webu viděli
 • Název videa zhlédnutého na vašem webu
 • Zařízení, která uživatelé při sledování videa na vašem webu používají

 

Co je potřeba implementovat, abyste mohli začít získávat a odesílat statistiky ze svého webu do služby Google Analytics, která z nich vytvoří přehledy?

 • Google Ads
 • Značka Analytics
 • Firebase SDK
 • Analytics SDK

 

Spravujete e-shop a vytváříte nová publika, abyste si rozdělili uživatele tak, jak to vyhovuje vašemu podnikání. Jedním jsou třeba „uživatelé, kteří nakoupili“. Která z uvedených možností označuje příklad prediktivního publika?

 • Vytvoříte publikum z uživatelů, kteří zahájili proces platby, ale nákup nedokončili.
 • Vytvoříte publikum z uživatelů, u kterých je pravděpodobná konverze během následujících sedmi dnů.
 • Vytvoříte publikum z uživatelů, kteří si přidali položky do seznamu nákupních přání.
 • Vytvoříte publikum z uživatelů, kteří nakoupili během uplynulých 30 dnů.

 

Zajímá vás, jak spolu vaše různé reklamy spolupracují na cestě ke konverzi. Kde ve službě v Google Analytics 4 najdete přehled Konverzní trasy?

 • Přehledy
 • Konfigurace
 • Průzkumy
 • Inzerce

 

Analytics nabízí funkci, která umožňuje přiřazovat jednotlivým uživatelům vlastní identifikátory, s jejichž pomocí pak lze propojit chování těchto uživatelů v různých relacích na různých zařízeních a platformách. O jakou funkci jde?

 • Uživatelské ID
 • Prediktivní publika
 • ID zařízení
 • Pravidla publika

 

Máte malou firmu, která má web a aplikaci pro iOS i Android. Chtěli byste analyzovat události a uživatele ze všech tří prostředí. Jak byste si měli nastavit účet?

 • Jedna služba s jedním webovým datovým streamem a druhá služba se dvěma aplikačními datovými streamy (jedním pro iOS, druhým pro Android)
 • Jedna služba s jedním webovým datovým streamem a druhá služba s jedním aplikačním datovým streamem
 • Jedna služba s jedním webovým datovým streamem a dvěma aplikačními (jedním pro iOS, druhým pro Android)
 • Jedna služba s jedním webovým datovým streamem a jedním aplikačním

 

Pracujete pro internetového prodejce retro oblečení a data o jednotlivých položkách ukládáte offline. Která z uvedených funkcí umožňuje nahrát soubor CSV s daty o položkách, abyste je mohli sloučit s daty Analytics?

 • Požadavek HTTP
 • Import údajů
 • Měřící protokol
 • Úprava události

 

Nastavujete službu Google Analytics a v rámci tohoto procesu máte nastavit i datový stream. Která z uvedených možností datový stream popisuje?

 • Datový stream je podřízený prvek služby – jde o zdroj dat z vaší aplikace nebo webu.
 • Datový stream je podřízený prvek účtu – jde o schránku na data, která získáváte z vaší aplikace nebo webu.
 • Datový stream je podřízený prvek přehledů – umožňuje třídit a porovnávat data.
 • Datový stream je podřízený prvek průzkumů – nastavený datový stream lze přidat k libovolnému průzkumu.

 

Která z těchto funkcí umožňuje nastavit, jak dlouho má služba Google Analytics uchovávat údaje o uživatelích a o událostech?

 • Režim souhlasu
 • Nastavení IP adresy
 • Vypnutí sběru dat
 • Doba uchovávání dat

 

Ve které části přehledů Google Analytics zjistíte, odkud uživatelé přicházejí na váš web (například z výsledků vyhledávání)?

 • Demografické údaje
 • Zapojení
 • Zpeněžení
 • Akvizice

 

Spravujete blog, do kterého přispívá několik uživatelů. Který prvek vám umožní zobrazovat na každé stránce s článkem jméno příslušného autora?

 • Vlastní tabulka
 • Vlastní uživatelský parametr
 • Vlastní dimenze
 • Vlastní metrika

 

Ke kterému z uvedených úkonů lze využít pravidla publika?

 • Vytvoření nových událostí v případě, že je dodržen nastavený požadavek ohledně publika
 • Vytvoření nových událostí na základě stávajících parametrů událostí
 • Vytvoření nových publik na základě konkrétních událostí, které jsou aktivovány
 • Vytvoření nových publik na základě prediktivních metrik

 

Který model představuje hierarchickou strukturu účtu Google Analytics?

 • Služba > Datový stream > Účet
 • Účet > Služba > Datový stream
 • Datový stream > Účet > Služba
 • Služba > Účet > Datový stream

 

Jak může služba Google Ads používat publika Google Analytics, když obě služby propojíte?

 • Publika lze v Google Ads oslovit se zákaznickými průzkumy.
 • Publika lze v Google Ads použít k cílení reklamních kampaní.
 • Publika lze v Google Ads použít k zobrazení srovnávacích dat v rámci oboru.
 • Publika lze v Google Ads použít k úpravě geografického cílení reklamních kampaní.

 

Kterou platformu je třeba propojit se službou Analytics, když chcete testovat různé varianty svých webových stránek u konkrétních publik?

 • Úprava události
 • Firebase
 • Search Console
 • Optimalizace Google

 

Jeden z uvedených atribučních modelů rozděluje zásluhy za konverze rovnoměrně mezi všechny kanály, na které zákazník před konverzí klikl nebo u nich provedl interakci. Který to je?

 • Na základě dat
 • Lineární
 • Nárůst v čase
 • Podle pozice

 

Nastavujete si webový datový stream, aby z vašeho webu mohla proudit data do služby Google Analytics. Co se stane, když necháte zapnuté vylepšené měření?

 • Z vašeho webu jsou získávány další události, aniž byste museli upravovat jeho kód.
 • S vašimi stávajícími daty z webu lze kombinovat události z vaší mobilní aplikace.
 • Přehledy konverzí z webového datového streamu využívají strojové učení k rozdělování zásluh různým kanálům.
 • Události lze přiřazovat přihlášeným uživatelům, což umožňuje vytváření přehledů zahrnujících různá zařízení.

 

Kterou z uvedených funkcí Analytics 360 můžete použít k filtrování dat a vytvoření nového souboru dat pro konkrétní publikum nebo případ použití?

 • Datové streamy
 • Souhrnné služby
 • Organizace
 • Dílčí služby

 

Konverzní trasy ukazují, jak spolu jednotlivé reklamy spolupracují na cestě ke konverzi. Ve které části služby v Google Analytics 4 přehled Konverzní trasy najdete?

 • Přehledy
 • Inzerce
 • Konfigurace
 • Průzkumy

 

Který atribuční model přiřazuje zásluhy za konverze jednotlivým kontaktním bodům pomocí algoritmů strojového učení?

 • Poslední kliknutí
 • Nárůst v čase
 • Na základě dat
 • První kliknutí

 

Kterou část služby v Google Analytics si otevřete, když chcete použít pokročilé techniky, které jdou nad rámec standardních přehledů, aby vám pomohly získat hlubší poznatky o zapojení vašich zákazníků?

 • Konfigurace
 • Průzkumy
 • Inzerce
 • Přehledy

 

Jedna část Google Analytics obsahuje karty, které odpovídají na běžné otázky o tom, jak uživatelé interagují s vaší aplikací nebo webem. Která to je?

 • Přehledy
 • Správce
 • Průzkumy
 • Konfigurace

 

Máte web a chtěli byste z něj získávat data pro Google Analytics a vytvářet z nich přehledy. Co se musí nastavit jako první?

 • Firebase SDK
 • Analytics SDK
 • Značka Analytics
 • Google Ads

 

Jste majitel firmy a chcete sledovat, odkud přicházejí noví uživatelé na váš web a do aplikace, a také analyzovat cestu uživatelů na obou těchto platformách. Kterou z uvedených možností byste měli použít?

 • Optimalizace Google
 • Google Marketing Platform
 • Služby v Google Analytics 4
 • Služby v Universal Analytics

 

Která technika průzkumů vám umožní vizualizovat kroky uživatelů při důležité konverzi a sledovat, jak se jim v jednotlivých krocích daří či nedaří?

 • Volný průzkum
 • Průzkum cesty
 • Průzkum kohorty
 • Překryv segmentů

 

Pokud z účtu Google Analytics smažete některou svou službu, kolik dní máte na případnou nápravu, než se služba smaže trvale?

 • 35
 • 60
 • 7
 • 14

 

Který z uvedených nástrojů vám umožní shromažďovat a odesílat data z mobilní aplikace do služby v Google Analytics 4?

 • Google Marketing Platform
 • Firebase SDK
 • Google Ads
 • Štítek webových stránek

 

Co najdete v přehledu V reálném čase?

 • Události, které se odehrály během posledních 12 hodin
 • Události, které se odehrály během posledních 60 minut
 • Události, které se odehrály během posledních 8 hodin
 • Události, které se odehrály během posledních 30 minut

 

Pokud chcete analyzovat události a uživatele ze svého webu i z aplikací pro iOS a Android, které vaše firma spravuje, jak by mělo vypadat nastavení vašeho účtu?

 • Jedna služba s jedním webovým datovým streamem a jedním aplikačním
 • Jedna služba s jedním webovým datovým streamem a druhá služba se dvěma aplikačními datovými streamy (jedním pro iOS, druhým pro Android)
 • Jedna služba s jedním webovým datovým streamem a dvěma aplikačními (jedním pro iOS, druhým pro Android)
 • Jedna služba s jedním webovým datovým streamem a druhá služba s jedním aplikačním datovým streamem

 

Jak služba Google Analytics měří a zaznamenává jednotlivé interakce uživatelů, když máte pro svůj web a mobilní aplikaci nastavenou službu v Google Analytics 4?

 • Jako požadavky
 • Jako události
 • Jako návštěvy
 • Jako zhlédnutí


More certification answers: https://en.certificationanswers.com/exams-answers-czech/

I want this!
Size
593 KB
Length
147 pages
Copy product URL
€6.25

Odpovědi na certifikační zkoušku Google Analytics 4 - Czech

0 ratings
I want this!