Odpovede na certifikačnú skúšku Google Analytics 4 (GA4) - Slovak

€5.75
0 ratings

Odpovede na certifikačnú skúšku Google Analytics 4 (GA4)


Language: Slovak


Questions:


V ktorej z týchto situácií by ste mohli použiť report Prehľad interakcií v službe Google Analytics?

 • Chcete zistiť, ktoré stránky na vašom webe majú najvyššiu návštevnosť.
 • Chcete zistiť, odkiaľ používatelia prichádzajú na váš web.
 • Chceli by ste získať štatistiky o záujmoch používateľov, ktoré vyjadrili prostredníctvom prehliadania internetu a aktivity pri nákupoch.
 • Chcete sledovať aktivitu používateľov na svojom webe v reálnom čase.

 

Spravujete firmu, ktorá inštaluje bazény. Na svojom webe uverejníte video o správnej údržbe bazénov. Google Analytics má množstvo údajov o interakciách používateľov s daným videom. Ktorá z týchto možností je vlastnosťou používateľa sledovanou službou Google Analytics?

 • počet používateľov, ktorí si video na vašom webe pozreli
 • názov videa, ktoré si používatelia môžu pozrieť na vašom webe
 • predvoľba jazyka používateľov pozerajúcich video na vašom webe
 • počet používateľov, ktorí si na vašom webe otvorili stránku s daným videom

 

Ak máte vo svojom vlastníctve povolené prispôsobenie reklám, no konkrétne udalosti chcete vylúčiť, čo sa stane s údajmi týchto udalostí?

 • Tieto údaje budú k dispozícii iba v sekciách Reporty a Preskúmať.
 • Tieto údaje sa použijú iba na účely merania.
 • Tieto údaje sa použijú iba pre publiká v službe Google Ads.
 • Tieto údaje budú k dispozícii iba v sekcii Reklama.

 

Ktorú z týchto funkcií služby Analytics 360 by ste použili na filtrovanie údajov a vytvorenie novej množiny údajov pre konkrétny prípad použitia alebo publikum?

 • streamy údajov
 • podradené vlastníctva
 • organizácie
 • súhrnné vlastníctva

 

Údaje zhromažďované v systéme miesta predaja môžu dopĺňať údaje, ktoré sa do služby Google Analytics odosielajú z webu a aplikácie. Ktorá funkcia umožňuje zhromažďovanie a odosielanie udalostí priamo na servery služby Google Analytics?

 • Protokol merania
 • Import údajov
 • Úprava udalosti
 • Požiadavka HTTP

 

Na svoj web ste práve pridali funkciu, ktorá používateľom umožňuje registrovať sa na odber bulletinu. Teraz chcete udalosti nových registrácií označiť ako konverzie a vytvoriť publikum pre tých, ktorí sa registrovali. Ktorá časť vlastníctva v službe Google Analytics 4 vám pomáha spravovať udalosti, konverzie a publiká?

 • Preskúmať
 • Správca
 • Reklama
 • Konfigurovať

 

Ak by ste chceli skombinovaním údajov z viacerých zdrojových vlastníctiev vytvoriť novú množinu údajov s komplexným prehľadom o vašej firme naprieč výrobkami, značkami či regiónmi, ktorú funkciu služby Analytics 360 by ste použili?

 • streamy údajov
 • súhrnné vlastníctva
 • podradené vlastníctva
 • organizácie

 

Čo môžete robiť so svojimi údajmi Google Analytics, keď ich exportujete do nástroja BigQuery?

 • Máte prístup k reportom týkajúcim sa aplikácií, ako sú údaje o pádoch, účinnosť upozornení a výkonnosť priamych odkazov.
 • Pomocou publík môžete zacieliť experimenty na webe a testovať varianty svojich webových stránok.
 • Môžete použiť konverzie pri ponukách reklamných kampaní a publiká pri zacielení reklamných kampaní.
 • Pomocou jazyka SQL môžete spúšťať dopyty na údaje, nachádzať tak odpovede na otázky a získavať štatistiky o výrobkoch, používateľoch a kanáloch.

 

Máte web, z ktorého chcete zbierať štatistiky a vytvárať z nich reporty v službe Google Analytics. Čo by ste mali najskôr nastaviť?

 • Firebase SDK
 • Značku Analytics
 • Analytics SDK
 • Google Ads

 

Ak by ste chceli získať štatistiky o dopytoch organického vyhľadávania privádzajúce používateľov na váš web, s ktorou platformou by ste mali spojiť službu Analytics?

 • Optimalizácia Google
 • Google Ads
 • Search Ads 360
 • Search Console

 

Otvorili ste si nový účet Google Ads a chceli by ste ho prepojiť s vlastníctvom v službe Google Analytics s cieľom zobraziť podrobné údaje marketingovej kampane. Kde vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 môžete spravovať takéto prepojenie služieb so službou Google Ads?

 • Reklama
 • Konfigurovať
 • Správca
 • Preskúmať

 

Ktoré funkcie umožňujú nastaviť, ako dlho budú údaje na úrovni používateľa a udalosti uložené v službe Google Analytics?

 • Obdobie uchovávania údajov
 • Nastavenia adresy IP
 • Vypnutie zhromažďovania údajov
 • Režim súhlasu

 

Vytvoríte report zobrazujúci typy zariadení, z ktorých používatelia prichádzali v priebehu posledných 30 dní (napríklad z počítačov alebo mobilných telefónov). Čo je v tomto reporte typ zariadenia?

 • metrika
 • používateľ
 • dimenzia
 • udalosť

 

Rozhodli ste sa inzerovať online na niekoľkých rôznych miestach, aby ste zvýšili návštevnosť svojho webu. Ste vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 a zaujíma vás, ako tieto rôzne reklamy spolupracujú na ceste ku konverziám. Kde vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 môžete v tomto prípade nájsť report Konverzné cesty?

 • Preskúmať
 • Konfigurovať
 • Reporty
 • Reklama

 

Vytvoríte report zobrazujúci typy zariadení, z ktorých používatelia prichádzali v priebehu posledných 30 dní (napríklad z počítačov alebo mobilných telefónov). Ktorá z týchto možností je v danom reporte metrikou v službe Google Analytics?

 • odkiaľ používatelia prichádzajú na váš web
 • typy zariadení, počítače a mobilné telefóny
 • obdobie nastavené na posledných 30 dní
 • počet používateľov z mobilných telefónov

 

Čím sa vlastníctva v službe Google Analytics 4 líšia od vlastníctiev v službe Universal Analytics?

 • Vlastníctva v službe Google Analytics 4 používajú na zhromažďovanie údajov a vytváranie reportov „relácie“, zatiaľ čo Universal Analytics používa „udalosti“.
 • Vlastníctva v službe Google Analytics 4 používajú na zhromažďovanie údajov a vytváranie reportov „udalosti“, zatiaľ čo Universal Analytics používa „relácie“.
 • Vlastníctva v službe Google Analytics 4 používajú na zhromažďovanie údajov a vytváranie reportov „relácie“, zatiaľ čo Universal Analytics používa „dimenzie“.
 • Vlastníctva v službe Google Analytics 4 používajú na zhromažďovanie údajov a vytváranie reportov „dimenzie“, zatiaľ čo Universal Analytics používa „udalosti“.

 

Ak máte mobilnú aplikáciu, čo môžete použiť na zhromažďovanie a odosielanie údajov z aplikácie do svojho vlastníctva v službe Google Analytics 4?

 • Firebase SDK
 • Google Ads
 • Google Marketing Platform
 • Značku webu

 

Ktorá z týchto funkcií služby Analytics po aktivácii spojí údaje udalosti zhromaždené od používateľov v aplikácii alebo na webe s účtami prihlásených používateľov na Googli, ktorí so zdieľaním týchto informácií explicitne súhlasili.

 • Google Ads
 • ID používateľa
 • Google Search Console
 • Signály Googlu

 

Ako Google Analytics meria a zaznamenáva rôzne interakcie používateľov, keď je v mobilnej aplikácii a na webe vlastníctvo v službe Google Analytics 4?

 • ako udalosti
 • ako relácie
 • ako zhliadnutia
 • ako prístupy

 

Ktorú sekciu vo svojom vlastníctve v službe Google Analytics by ste otvorili, aby ste našli pokročilé techniky, ktoré vám pomôžu získať podrobnejšie štatistiky zapojenia zákazníkov?

 • Reporty
 • Konfigurovať
 • Reklama
 • Preskúmať

 

Nastavili ste si stream webových údajov a údaje z webu sa preto už zaznamenávajú vo vašom vlastníctve v službe Google Analytics. Všimnete si, že pre stream webových údajov je aktivované rozšírené meranie. Čo sa stane, keď je toto nastavenie aktivované?

 • Reporty konverzií streamu webových údajov používajú strojové učenie na rozdeľovanie kreditu naprieč kanálmi.
 • Z vášho webu sa zbierajú ďalšie udalosti bez toho, aby ste museli zmeniť kód webu.
 • Udalosti z vašej mobilnej aplikácie možno kombinovať s existujúcimi údajmi z webu.
 • Udalosti sa môžu spájať s prihlásenými používateľmi, čo umožní vytvárať reporty naprieč zariadeniami.

 

Položky predávate online a údaje o každej z nich ukladáte offline. Pomocou ktorej funkcie môžete nahrať súbor CSV, ktorý obsahuje údaje o položkách a dá sa spojiť s údajmi služby Analytics?

 • Požiadavka HTTP
 • Import údajov
 • Úprava udalosti
 • Measurement Protocol

 

Vaša firma má web a aplikáciu pre iOS aj Android. Ak chcete analyzovať udalosti a používateľov zo všetkých troch prostredí, ako má vyzerať nastavenie vášho účtu?

 • jedno vlastníctvo so streamom webových údajov pre váš web a jedno vlastníctvo so streamom údajov aplikácie pre vašu aplikáciu
 • jedno vlastníctvo s jedným streamom webových údajov pre váš web a jeden stream údajov aplikácie pre vašu aplikáciu
 • jedno vlastníctvo s jedným streamom webových údajov pre váš web a jedno vlastníctvo s dvoma streamami údajov aplikácie, jedným pre iOS a druhým pre Android
 • jedno vlastníctvo s jedným streamom webových údajov pre váš web a dva streamy údajov aplikácie, jeden pre iOS a druhý pre Android

 

Ktorá technika prieskumu vám pomôže vizualizovať kroky, ktorými sa používatelia približujú ku kľúčovej úlohe alebo konverzii, a zistiť, do akej miery sú pri každom kroku úspešní alebo neúspešní?

 • Kohortové prieskumy
 • Voľný formát
 • Prieskum lievika
 • Prekrytie segmentov

 

V sekcii Preskúmať ste vytvorili nový prieskum cesty s cieľom získať štatistiky o stránkach, ktoré noví používatelia najčastejšie navštívia po otvorení vašej domovskej stránky. Zistené informácie chcete zdieľať s kolegom. Kto môže predvolene vidieť prieskum, ktorý ste práve vytvorili?

 • Môžete ho vidieť iba vy, ale dá sa zdieľať s ostatnými používateľmi vlastníctva, ktorí v ňom môžu robiť úpravy.
 • Vidieť a upraviť ho môže každý, kto má prístup do vlastníctva.
 • V režime iba na čítanie ho môže vidieť každý, kto má prístup do vlastníctva.
 • Môžete ho vidieť iba vy, ale dá sa zdieľať s ostatnými používateľmi vlastníctva v režime iba na čítanie.

 

Ako môže Google Ads používať publiká zo služby Google Analytics, keď sú tieto dve služby prepojené?

 • Publiká v službe Google Ads sa môžu použiť na zacielenie reklamných kampaní.
 • Publiká v službe Google Ads možno kontaktovať pri prieskume zákazníkov.
 • Publiká v službe Google Ads sa môžu použiť na zobrazenie údajov odvetvového porovnávania.
 • Publiká v službe Google Ads sa môžu použiť pri úprave geografického zacielenia reklamných kampaní.

 

Ktorú úroveň by ste nastavili pre vlastnú dimenziu, ktorá zaznamenáva stav členstva vo vernostnom programe pre zákazníkov?

 • Udalosť
 • Relácia
 • Používateľ
 • Služba

 

Chcete spúšťať dopyty a kombinovať offline údaje s údajmi služby Analytics. Chcete preto exportovať údaje služby Google Analytics do nástroja BigQuery. Ktoré vlastníctva služby Analytics sú schopné exportovať údaje do nástroja BigQuery?

 • iba štandardné vlastníctva v službe GA4 alebo Universal Analytics
 • štandardné vlastníctva alebo vlastníctva v službe Analytics 360 používajúce GA4
 • iba vlastníctva služby Analytics 360 v službe GA4 alebo Universal Analytics
 • štandardné vlastníctva alebo vlastníctva v službe Analytics 360 používajúce Universal Analytics

 

Keď prepojíte služby Google Analytics a Google Ads, ako môže Google Ads využívať konverzné udalosti zo služby Google Analytics?

 • Google Ads môže pomocou týchto konverzií získať údaje odvetvového porovnávania.
 • Google Ads môže pomocou týchto konverzií generovať nové návrhy kľúčových slov.
 • Google Ads môže pomocou týchto konverzií upraviť a optimalizovať znenie reklamy.
 • Google Ads môže pomocou týchto konverzií optimalizovať vaše ponuky umiestňovania reklám.

 

Ktorá funkcia služby Google Analytics sa pri meraní konverzií, ktoré nemožno zachytiť pri priamom sledovaní, spolieha na strojové učenie?

 • Konverzné udalosti
 • Dĺžka sledovania konverzie
 • Konverzné cesty
 • Modelovanie konverzií

 

Ktorá z týchto konfigurácií predstavuje hierarchickú štruktúru účtu Google Analytics?

 • Stream údajov > Účet > Vlastníctvo
 • Vlastníctvo > Stream údajov > Účet
 • Účet > Vlastníctvo > Stream údajov
 • Vlastníctvo > Účet > Stream údajov

 

Ak by ste chceli analyzovať cesty používateľov na webe aj v aplikácii a zistiť, ako sa na ne dostávajú noví používatelia, ktorú z týchto techník by ste mali použiť na získanie týchto štatistík?

 • Optimalizácia Google
 • Google Marketing Platform
 • Vlastníctva v službe Universal Analytics
 • Vlastníctva v službe Google Analytics 4

 

Táto funkcia služby Analytics vám umožňuje spojiť vlastné identifikátory s jednotlivými zákazníkmi a vy tak môžete prepájať ich správanie v rámci rôznych interakcií na rôznych platformách a zariadeniach.

 • ID používateľa
 • Identifikátor zariadenia
 • Spúšťače publika
 • Predpokladané publiká

 

Ste v sekcii Preskúmať vo vlastníctve v službe Google Analytics a chcete prispôsobiť metriky a dimenzie v tabuľkovom formáte. Ktorú techniku prieskumu by ste mali použiť?

 • Kohortové prieskumy
 • Voľný formát
 • Prekrytie segmentov
 • Prieskum lievika

 

Spravujete web elektronického obchodu a vytvárate nové publiká rozdeľovaním používateľov do segmentov, ktoré sú pre vašu firmu dôležité (napríklad segment používateľov, ktorí uskutočnili nákup). Ktorá z týchto možností je príkladom predpokladaného publika?

 • vytvorenie publika z používateľov, ktorí si pridali položky na zoznam želaní
 • vytvorenie publika z používateľov, ktorí uskutočnili nákup za posledných 30 dní
 • vytvorenie publika z používateľov, u ktorých je pravdepodobnosť nákupu počas najbližších siedmich dní
 • vytvorenie publika z používateľov, ktorí začali s platbou, ale nedokončili nákup

 

Čo nájdete v reporte V reálnom čase?

 • udalosti, ku ktorým došlo v priebehu posledných 30 minút
 • udalosti, ku ktorým došlo v priebehu posledných 12 hodín
 • udalosti, ku ktorým došlo v priebehu posledných 8 hodín
 • udalosti, ku ktorým došlo v priebehu posledných 60 minút

 

Čo vám umožňujú spúšťače publika?

 • vytvoriť nové udalosti na základe existujúcich parametrov udalostí
 • vytvoriť nové publiká na základe spustenia konkrétnych udalostí
 • vytvoriť nové udalosti na základe splnenia pravidla publika
 • vytvoriť nové publiká na základe prediktívnych metrík

 

Používate atribúciu na základe posledného kliknutia, ale chcete zistiť, ako by hodnotu kanálov a kampaní zmenila atribúcia na základe prvého kliknutia. Ktorý report vám poskytne túto štatistiku?

 • Prekrytie segmentov
 • Porovnanie modelov
 • Konverzné cesty
 • Prieskum lievika

 

Ak zo svojho účtu Google Analytics odstránite vlastníctvo, koľko dní vám zostane do jeho trvalého odstránenia?

 • 14
 • 60
 • 35
 • 7

 

Ktoré z týchto definícií opisujú stream údajov v službe Google Analytics?

 • Stream údajov sa nachádza v sekcii Preskúmať a keď je definovaný, môže sa pridať do ľubovoľného prieskumu.
 • Stream údajov je súčasťou vlastníctva a zdrojom údajov z vašej aplikácie alebo webu.
 • Stream údajov je súčasťou účtu a kontajnerom na údaje, ktoré zhromažďujete zo svojich aplikácií a webov.
 • Stream údajov sa nachádza v sekcii Reporty a umožňuje vám segmentovať a porovnávať údaje.

 

Ak by ste chceli získať štatistiku o návštevnosti webu svojho maloobchodu, pomocou ktorej dimenzie by ste určili, či jeho návštevnosť pochádza z organického vyhľadávania, odkazujúceho zdroja alebo iných oblastí?

 • Predvolené zoskupenie kanálov
 • Kampaň Google Ads
 • Názov udalosti
 • Názov stránky

 

Jeden z uvedených atribučných modelov rozdeľuje kredit za konverziu rovnomerne medzi všetky kanály, na ktoré zákazník pred konverziou klikol alebo s nimi interagoval. Ktorý to je?

 • Rast
 • Na základe pozície
 • Lineárny
 • Na základe dát

 

Ak by ste na svojom webe mali udalosť, ktorá sa spustí pozeraním videa, ktorá z týchto definícií by sa považovala za príklad parametra udalosti?

 • počet používateľov, ktorí si pozreli video na vašom webe
 • názov videa zhliadnutého na vašom webe
 • zariadenia, na ktorých používatelia video na webe pozerajú
 • počet používateľov, ktorí si na vašom webe otvorili stránku s videom

 

Ktorý atribučný model rozdeľuje kredit za konverziu v rôznych bodoch kontaktu pomocou algoritmov strojového učenia?

 • Posledné kliknutie
 • Na základe dát
 • Prvé kliknutie
 • Rast

 

Ak by ste spravovali blog, ktorý tvoria viacerí autori, čo by vám umožnilo uvádzať meno príslušného autora na každej stránke článku?

 • vlastná metrika
 • vlastná tabuľka
 • vlastná dimenzia
 • vlastný parameter používateľa

 

Niektoré z udalostí na vašom webe sú pre vás výnimočne hodnotné, napríklad nákupy či registrácie na odber bulletinu. Ak by ste chceli označiť tieto udalosti ako dôležité a pripísať im hodnotu, aké označenie by ste im mali dať vo vlastníctve v službe Google Analytics 4?

 • Ciele
 • Konverzné udalosti
 • Odporúčané udalosti
 • Vlastné udalosti

 

Ktorá z týchto platforiem sa dá spojiť so službou Analytics, aby ste mohli testovať rôzne verzie webových stránok na konkrétnych publikách?

 • Search Console
 • Firebase
 • Úprava udalosti
 • Optimalizácia Google

 

Návštevníci webu už pri zobrazení ktorejkoľvek stránky na vašom webe spúšťajú udalosť page_view. Vy však chcete definovať novú udalosť, ktorá sa spustí pri návšteve konkrétnej stránky, napríklad domovskej. Ktorú možnosť vyberiete v sekcii Udalosti v rozhraní služby Google Analytics, ak chcete definovať túto udalosť zobrazenia domovskej stránky?

 • Import udalosti
 • Úprava udalosti
 • Označenie udalosti ako konverzie
 • Vytvorenie udalosti

 

Ktorá sekcia služby Google Analytics obsahuje hotové karty, ktoré odpovedajú na bežné otázky o tom, ako používatelia interagujú s vašou aplikáciou alebo webom?

 • Konfigurovať
 • Správca
 • Preskúmať
 • Reporty

 

Ktorá z týchto častí Reportov v službe Google Analytics vám poskytne štatistiky o tom, odkiaľ používatelia prichádzajú na váš web (napr. zo sociálnych médií)?

 • Interakcia
 • Speňažovanie
 • Akvizícia
 • Demografické údaje

 

Ak by ste pre svoju mobilnú aplikáciu a web vytvorili vlastníctvo v službe Google Analytics 4, ako by služba Google Analytics merala a zaznamenávala rôzne interakcie používateľov?

 • ako relácie
 • ako zhliadnutia
 • ako udalosti
 • ako prístupy

 

Spravujete blog, ktorý má niekoľko prispievajúcich autorov. Čo by vám mohlo umožniť uvádzať meno autora na každej stránke článku?

 • vlastný parameter používateľa
 • vlastná dimenzia
 • vlastná tabuľka
 • vlastná metrika

 

Váš tím spravuje web maloobchodu, ktorý zákazníci navštevujú z rôznych miest vrátane sociálnych médií, reklám a vyhľadávačov. Pomocou ktorej z týchto dimenzií by ste určili, či návštevnosť vášho webu pochádza z organického vyhľadávania, odkazujúceho zdroja alebo iných oblastí?

 • Predvolené zoskupenie kanálov
 • Názov udalosti
 • Kampaň Google Ads
 • Názov stránky

 

Ktorú funkciu služby Analytics 360 by ste použili, aby ste skombinovaním údajov z viacerých zdrojových vlastníctiev vytvorili novú množinu údajov, ktorá by vám poskytla komplexný prehľad o vašej firme naprieč výrobkami, značkami či regiónmi?

 • organizácie
 • streamy údajov
 • podradené vlastníctva
 • súhrnné vlastníctva

 

Ak by ste chceli vidieť kroky, ktorými používatelia dosahujú kľúčovú úlohu alebo konverziu, pomocou ktorej techniky prieskumu by ste mohli vizualizovať tieto kroky a zistiť, do akej miery sú pri každom kroku úspešní alebo neúspešní?

 • Prekrytie segmentov
 • Kohortové prieskumy
 • Prieskum lievika
 • Voľný formát

 

Ktorá z uvedených funkcií služby Google Analytics sa pri meraní konverzií, ktoré nemožno priamo sledovať, spolieha na strojové učenie?

 • Modelovanie konverzií
 • Konverzné udalosti
 • Konverzné cesty
 • Dĺžka sledovania konverzie

 

Práve ste na svojom webe nastavili novú možnosť registrácie používateľov na odber bulletinu. Tieto nové udalosti registrácie chcete počítať ako konverzie a chcete vytvoriť publikum pre používateľov, ktorí sa registrujú. Ktorá časť vlastníctva v službe Google Analytics 4 vám umožňuje spravovať udalosti, konverzie a publiká?

 • Reklama
 • Konfigurovať
 • Preskúmať
 • Správca

 

Ktorý atribučný model rozdeľuje kredit za konverziu v rôznych bodoch kontaktu použitím algoritmov strojového učenia?

 • Prvé kliknutie
 • Na základe dát
 • Posledné kliknutie
 • Rast

 

Ktorý z týchto atribučných modelov rozdeľuje kredit za konverziu rovnomerne medzi všetky kanály, na ktoré zákazník pred konverziou klikol alebo s nimi interagoval?

 • Lineárny
 • Na základe dát
 • Rast
 • Na základe pozície

 

Ak by ste chceli vlastnú dimenziu zaznamenávajúcu stav členstva vo vernostnom programe pre zákazníkov, ktorú z týchto úrovní by ste nastavili?

 • Používateľ
 • Relácia
 • Služba
 • Udalosť

 

Hľadáte pokročilé techniky, ktoré svojou funkčnosťou presahujú rámec štandardných reportov a pomôžu vám získať podrobnejšie štatistiky zapojenia zákazníkov. Ktorú sekciu by ste otvorili vo svojom vlastníctve v službe Google Analytics?

 • Reporty
 • Preskúmať
 • Konfigurovať
 • Reklama

 

Keď vlastníctvo odstránite zo svojho účtu Google Analytics, koľko dní trvá, kým sa odstráni natrvalo?

 • 14
 • 35
 • 7
 • 60

 

Ktoré udalosti sú zahrnuté v reporte V reálnom čase?

 • udalosti, ku ktorým došlo v priebehu posledných 8 hodín
 • udalosti, ku ktorým došlo v priebehu posledných 30 minút
 • udalosti, ku ktorým došlo v priebehu posledných 60 minút
 • udalosti, ku ktorým došlo v priebehu posledných 12 hodín

 

Ak chcete analyzovať udalosti a používateľov na webe firmy aj v jej aplikáciách pre iOS a Android, ako by ste si mali nastaviť účet?

 • jedno vlastníctvo s jedným streamom webových údajov pre váš web a dva streamy údajov aplikácie, jeden pre iOS a druhý pre Android
 • jedno vlastníctvo s jedným streamom webových údajov pre váš web a jedno vlastníctvo s dvoma streamami údajov aplikácie, jedným pre iOS a druhým pre Android
 • jedno vlastníctvo so streamom webových údajov pre váš web a jedno vlastníctvo so streamom údajov aplikácie pre vašu aplikáciu
 • jedno vlastníctvo s jedným streamom webových údajov pre váš web a jeden stream údajov aplikácie pre vašu aplikáciu

 

Keď používateľ pozerá video, spustí to na vašom webe udalosť. Ktorá z týchto možností je parameter udalosti?

 • názov videa zhliadnutého na vašom webe
 • počet používateľov, ktorí si na vašom webe otvorili stránku s videom
 • počet používateľov, ktorí si pozreli video na vašom webe
 • zariadenia, na ktorých používatelia video na webe pozerajú

 

Údaje služby Google Analytics by ste chceli exportovať do nástroja BigQuery, aby ste mohli spúšťať dopyty a kombinovať offline údaje s údajmi služby Analytics. Ktorý typ vlastníctva v službe Analytics môže exportovať údaje do nástroja BigQuery?

 • štandardné vlastníctva alebo vlastníctva v službe Analytics 360 používajúce Universal Analytics
 • iba štandardné vlastníctva v službe GA4 alebo Universal Analytics
 • iba vlastníctva služby Analytics 360 v službe GA4 alebo Universal Analytics
 • štandardné vlastníctva alebo vlastníctva v službe Analytics 360 používajúce GA4

 

Máte mobilnú aplikáciu a chcete zhromažďovať a odosielať údaje z nej do svojho vlastníctva v službe Google Analytics 4? Ktorý z týchto nástrojov by ste mali použiť?

 • Google Ads
 • Značku webu
 • Google Marketing Platform
 • Firebase SDK

 

Keď Google Ads prepojíte so službou Google Analytics, ako sa dajú konverzné udalosti zo služby Google Analytics použiť v službe Google Ads?

 • Google Ads môže pomocou týchto konverzií optimalizovať vaše ponuky umiestňovania reklám.
 • Google Ads môže pomocou týchto konverzií získať údaje odvetvového porovnávania.
 • Google Ads môže pomocou týchto konverzií generovať nové návrhy kľúčových slov.
 • Google Ads môže pomocou týchto konverzií upraviť a optimalizovať znenie reklamy.

 

Čo môžete so svojimi údajmi služby Google Analytics urobiť, keď ich exportujete do nástroja BigQuery?

 • Pomocou jazyka SQL môžete spúšťať dopyty na údaje, nachádzať tak odpovede na otázky a získavať štatistiky o výrobkoch, používateľoch a kanáloch.
 • Môžete použiť konverzie pri ponukách reklamných kampaní a publiká pri zacielení reklamných kampaní.
 • Pomocou publík môžete zacieliť experimenty na webe a testovať varianty svojich webových stránok.
 • Máte prístup k reportom týkajúcim sa aplikácií, ako sú údaje o pádoch, účinnosť upozornení a výkonnosť priamych odkazov.

 

Ste vlastníkom firmy a chcete vedieť, ako sa používatelia dostávajú na váš web a do aplikácie. Chcete tiež analyzovať cesty používateľov na týchto dvoch platformách. Ktorá technika vám umožní generovať tieto štatistiky?

 • Optimalizácia Google
 • Google Marketing Platform
 • Vlastníctva v službe Universal Analytics
 • Vlastníctva v službe Google Analytics 4

 

Nastavujete si stream webových údajov, aby sa údaje z webu zaznamenávali vo vašom vlastníctve v službe Google Analytics. Čo sa stane, keď pri nastavovaní streamu webových údajov necháte aktivované rozšírené meranie?

 • Udalosti sa môžu spájať s prihlásenými používateľmi, čo umožní vytvárať reporty naprieč zariadeniami.
 • Udalosti z vašej mobilnej aplikácie možno kombinovať s existujúcimi údajmi z webu.
 • Reporty konverzií streamu webových údajov používajú strojové učenie na rozdeľovanie kreditu naprieč kanálmi.
 • Z vášho webu sa zbierajú ďalšie udalosti bez toho, aby ste museli zmeniť kód webu.

 

Ktorá funkcia služby Analytics 360 umožňuje filtrovať údaje a vytvoriť novú množinu údajov pre konkrétne publikum alebo prípad použitia?

 • podradené vlastníctva
 • súhrnné vlastníctva
 • organizácie
 • streamy údajov

 

Ako sa vlastníctva v službe Google Analytics 4 líšia od vlastníctiev v službe Universal Analytics?

 • Vlastníctva v službe Google Analytics 4 používajú na zhromažďovanie údajov a vytváranie reportov „relácie“, zatiaľ čo Universal Analytics používa „udalosti“.
 • Vlastníctva v službe Google Analytics 4 používajú na zhromažďovanie údajov a vytváranie reportov „relácie“, zatiaľ čo Universal Analytics používa „dimenzie“.
 • Vlastníctva v službe Google Analytics 4 používajú na zhromažďovanie údajov a vytváranie reportov „dimenzie“, zatiaľ čo Universal Analytics používa „udalosti“.
 • Vlastníctva v službe Google Analytics 4 používajú na zhromažďovanie údajov a vytváranie reportov „udalosti“, zatiaľ čo Universal Analytics používa „relácie“.

 

Ktorý model predstavuje hierarchickú štruktúru účtu Google Analytics?

 • Vlastníctvo > Stream údajov > Účet
 • Vlastníctvo > Účet > Stream údajov
 • Stream údajov > Účet > Vlastníctvo
 • Účet > Vlastníctvo > Stream údajov

 

Na svojom webe máte množstvo hodnotných udalostí, napríklad keď si používatelia kúpia položky alebo sa zaregistrujú na odber vášho bulletinu. Tieto udalosti by ste chceli označiť ako dôležité a pripísať im hodnotu, keď nastanú. Ako by ste ich mali označiť vo vlastníctve v službe Google Analytics 4?

 • Vlastné udalosti
 • Ciele
 • Konverzné udalosti
 • Odporúčané udalosti

 

Chcete nájsť hotové karty reagujúce na zvyčajné otázky o tom, ako používatelia interagujú s vašou aplikáciou alebo webom. V ktorej sekcii ich nájdete?

 • Reporty
 • Konfigurovať
 • Správca
 • Preskúmať

 

Ak by ste pre stránku elektronického obchodu chceli vytvoriť nové publiká pomocou segmentácie, ktorá je pre vašu firmu výhodná (napríklad podľa používateľov, ktorí uskutočnili nákup), ktorý z uvedených prístupov by vám poskytol predpokladané publikum?

 • vytvorenie publika z používateľov, ktorí začali s platbou, ale nedokončili nákup
 • vytvorenie publika z používateľov, u ktorých je pravdepodobnosť nákupu počas najbližších siedmich dní
 • vytvorenie publika z používateľov, ktorí uskutočnili nákup za posledných 30 dní
 • vytvorenie publika z používateľov, ktorí si pridali položky na zoznam želaní

 

Ktoré z uvedených úloh môžete splniť pomocou spúšťačov publika?

 • vytvoriť nové publiká na základe prediktívnych metrík
 • vytvoriť nové udalosti na základe existujúcich parametrov udalostí
 • vytvoriť nové udalosti na základe splnenia pravidla publika
 • vytvoriť nové publiká na základe spustenia konkrétnych udalostí

 

Vo svojom systéme miesta predaja zhromažďujete údaje, ktoré môžu doplniť údaje odosielané do služby Google Analytics z webu a aplikácie. Ktorá z týchto funkcií vám umožňuje zhromažďovať udalosti a odosielať ich priamo na servery služby Google Analytics?

 • Import údajov
 • Úprava udalosti
 • Požiadavka HTTP
 • Protokol merania

 

Pracujete pre internetový maloobchod s retro oblečením a údaje o jednotlivých položkách ukladáte offline. Ktorá z týchto funkcií vám umožňuje nahrať súbor CSV obsahujúci údaje o položkách, ktoré chcete spojiť s údajmi služby Analytics?

 • Požiadavka HTTP
 • Import údajov
 • Úprava udalosti
 • Measurement Protocol

 

Chcete vedieť, ako vaše rôzne reklamy spolupracujú na ceste ku konverziám. Kde vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 nájdete report Konverzné cesty?

 • Preskúmať
 • Reklama
 • Reporty
 • Konfigurovať

 

Čo môže Google Ads robiť s publikami zo služby Google Analytics, keď sa tieto dve služby prepoja?

 • Publiká v službe Google Ads možno kontaktovať pri prieskume zákazníkov.
 • Publiká v službe Google Ads sa môžu použiť pri úprave geografického zacielenia reklamných kampaní.
 • Publiká v službe Google Ads sa môžu použiť na zobrazenie údajov odvetvového porovnávania.
 • Publiká v službe Google Ads sa môžu použiť na zacielenie reklamných kampaní.

 

Máte nastaviť stream údajov v súlade s nastavením služby Google Analytics. Čo je stream údajov?

 • Stream údajov sa nachádza v sekcii Preskúmať a keď je definovaný, môže sa pridať do ľubovoľného prieskumu.
 • Stream údajov sa nachádza v sekcii Reporty a umožňuje vám segmentovať a porovnávať údaje.
 • Stream údajov je súčasťou vlastníctva a zdrojom údajov z vašej aplikácie alebo webu.
 • Stream údajov je súčasťou účtu a kontajnerom na údaje, ktoré zhromažďujete zo svojich aplikácií a webov.

 

Ktorá z týchto platforiem sa dá spojiť so službou Analytics, ak chcete testovať varianty svojich webových stránok na špeciálne prispôsobených publikách?

 • Optimalizácia Google
 • Úprava udalosti
 • Firebase
 • Search Console

 

Pre svoj web používate Google Analytics. V akej situácii by ste použili report Prehľad interakcií?

 • Chcete sledovať aktivitu používateľov na svojom webe v reálnom čase.
 • Chceli by ste získať štatistiky o záujmoch používateľov, ktoré vyjadrili prostredníctvom prehliadania internetu a aktivity pri nákupoch.
 • Chcete zistiť, odkiaľ používatelia prichádzajú na váš web.
 • Chcete zistiť, ktoré stránky na vašom webe majú najvyššiu návštevnosť.

 

Chcete vedieť, ktoré stránky noví používatelia najčastejšie navštívia po otvorení vašej domovskej stránky. V sekcii Preskúmať ste preto vytvorili nový prieskum cesty, ktorý chcete zdieľať so spolupracovníkom. Kto predvolene môže vidieť tento nový prieskum cesty?

 • Môžete ho vidieť iba vy, ale dá sa zdieľať s ostatnými používateľmi vlastníctva, ktorí v ňom môžu robiť úpravy.
 • Vidieť a upraviť ho môže každý, kto má prístup do vlastníctva.
 • Môžete ho vidieť iba vy, ale dá sa zdieľať s ostatnými používateľmi vlastníctva v režime iba na čítanie.
 • V režime iba na čítanie ho môže vidieť každý, kto má prístup do vlastníctva.

 

Spravujete záhradkárstvo a pre svojich zákazníkov na webe uverejníte nové video s návodom. Google Analytics poskytuje množstvo údajov o interakciách používateľov s týmto videom. Ktorá z týchto možností je vlastnosťou používateľa sledovanou službou Google Analytics?

 • názov videa, ktoré si používatelia môžu pozrieť na vašom webe
 • počet používateľov, ktorí si na vašom webe otvorili stránku s daným videom
 • počet používateľov, ktorí si video na vašom webe pozreli
 • predvoľba jazyka používateľov pozerajúcich video na vašom webe

 

Vždy, keď návštevník zobrazí ľubovoľnú stránku vášho webu, spustí udalosť page_view. Čo keby ste chceli definovať novú udalosť, ktorá sa spustí pri návšteve konkrétnej stránky (napríklad domovskej)? Ktorú možnosť by ste vybrali v sekcii Udalosti v rozhraní služby Google Analytics, aby ste to dosiahli?

 • Import udalosti
 • Vytvorenie udalosti
 • Úprava udalosti
 • Označenie udalosti ako konverzie

 

Chcete vidieť kroky, ktorými sa používatelia približujú ku kľúčovej konverzii. Ktorá technika prieskumu vám umožní vizualizovať kroky, ktorými sa používatelia približujú ku kľúčovej úlohe alebo konverzii, a zistiť, do akej miery sú pri každom kroku úspešní alebo neúspešní?

 • Prieskum lievika
 • Voľný formát
 • Prekrytie segmentov
 • Kohortové prieskumy

 

Ktorý z týchto nástrojov by ste mohli použiť na zhromažďovanie a odosielanie údajov z mobilnej aplikácie do vlastníctva v službe Google Analytics 4?

 • Značku webu
 • Firebase SDK
 • Google Ads
 • Google Marketing Platform

 

Vygenerujete report o počtoch používateľov, ktorí za posledných 30 dní prišli z rôznych typov zariadení, napríklad z počítačov a mobilných telefónov. Ktorá z týchto možností je v danom reporte metrikou v službe Google Analytics?

 • obdobie nastavené na posledných 30 dní
 • odkiaľ používatelia prichádzajú na váš web
 • typy zariadení, počítače a mobilné telefóny
 • počet používateľov z mobilných telefónov

 

Pracujete v internetovom obchode s bejzbalovými kartičkami a údaje o jednotlivých položkách ukladáte offline. Pomocou ktorej z týchto funkcií by ste mohli nahrať súbor CSV obsahujúci údaje o položkách, ktoré chcete spojiť s údajmi služby Analytics?

 • Požiadavka HTTP
 • Úprava udalosti
 • Measurement Protocol
 • Import údajov

 

Keď ste vo svojom vlastníctve povolili prispôsobenie reklám, no konkrétne udalosti chcete vylúčiť, čo sa stane s údajmi týchto vylúčených udalostí?

 • Tieto údaje budú k dispozícii iba v sekciách Reporty a Preskúmať.
 • Tieto údaje sa použijú iba na účely merania.
 • Tieto údaje budú k dispozícii iba v sekcii Reklama.
 • Tieto údaje sa použijú iba pre publiká v službe Google Ads.

 

Aký je hlavný rozdiel medzi vlastníctvami v službe Google Analytics 4 a vlastníctvami v službe Universal Analytics?

 • Vlastníctva v službe Google Analytics 4 používajú na zhromažďovanie údajov a vytváranie reportov „relácie“, zatiaľ čo Universal Analytics používa „udalosti“.
 • Vlastníctva v službe Google Analytics 4 používajú na zhromažďovanie údajov a vytváranie reportov „dimenzie“, zatiaľ čo Universal Analytics používa „udalosti“.
 • Vlastníctva v službe Google Analytics 4 používajú na zhromažďovanie údajov a vytváranie reportov „relácie“, zatiaľ čo Universal Analytics používa „dimenzie“.
 • Vlastníctva v službe Google Analytics 4 používajú na zhromažďovanie údajov a vytváranie reportov „udalosti“, zatiaľ čo Universal Analytics používa „relácie“.

 

Ktorá funkcia služby Analytics 360 umožňuje kombinovať údaje z viacerých zdrojových vlastníctiev a vytvoriť novú množinu údajov s komplexným prehľadom o vašej firme naprieč výrobkami, značkami či regiónmi?

 • streamy údajov
 • podradené vlastníctva
 • súhrnné vlastníctva
 • organizácie

 

V systéme miesta predaja zhromažďujete údaje, ktoré by sa mohli používať spolu s údajmi odosielanými do služby Google Analytics z webu a aplikácie. Ktorá z týchto funkcií umožňuje zhromažďovať a odosielať udalosti priamo na servery služby Google Analytics?

 • Úprava udalosti
 • Import údajov
 • Požiadavka HTTP
 • Protokol merania

 

Pre používateľov ste na svojom webe vytvorili novú možnosť registrácie na odber bulletinu. Chceli by ste tieto nové udalosti registrácie označiť ako konverzie a vytvoriť nové publikum pre tých, ktorí sa registrujú. Kde vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 môžete spravovať udalosti, konverzie a publiká?

 • Konfigurovať
 • Preskúmať
 • Reklama
 • Správca

 

Na svojom webe máte udalosť, ktorá sa spustí, keď si používatelia pozrú video. Ktorá z týchto možností je príkladom parametra udalosti?

 • počet používateľov, ktorí si pozreli video na vašom webe
 • názov videa zhliadnutého na vašom webe
 • počet používateľov, ktorí si na vašom webe otvorili stránku s videom
 • zariadenia, na ktorých používatelia video na webe pozerajú

 

Spravujete blog, ktorý má niekoľko prispievajúcich autorov. Čo by vám mohlo umožniť uvádzať meno autora na každej stránke článku?

 • vlastná metrika
 • vlastný parameter používateľa
 • vlastná dimenzia
 • vlastná tabuľka

 

Ak by ste boli v sekcii Preskúmať vo vlastníctve v službe Google Analytics a chceli by ste prispôsobiť metriky a dimenzie v tabuľkovom formáte, ktorú z týchto techník prieskumu by ste použili?

 • Kohortové prieskumy
 • Prieskum lievika
 • Prekrytie segmentov
 • Voľný formát

 

Akú novú príležitosť na použitie údajov získate po exportovaní údajov Google Analytics do nástroja BigQuery?

 • Máte prístup k reportom týkajúcim sa aplikácií, ako sú údaje o pádoch, účinnosť upozornení a výkonnosť priamych odkazov.
 • Môžete použiť konverzie pri ponukách reklamných kampaní a publiká pri zacielení reklamných kampaní.
 • Pomocou publík môžete zacieliť experimenty na webe a testovať varianty svojich webových stránok.
 • Pomocou jazyka SQL môžete spúšťať dopyty na údaje, nachádzať tak odpovede na otázky a získavať štatistiky o výrobkoch, používateľoch a kanáloch.

 

Google Analytics obsahuje sekciu s kartami, ktoré odpovedajú na bežné otázky o tom, ako používatelia interagujú s vašou aplikáciou alebo webom. O ktorú sekciu ide?

 • Konfigurovať
 • Reporty
 • Preskúmať
 • Správca

 

Ktorá funkcia služby Analytics vám umožňuje spojiť vlastné identifikátory s jednotlivými zákazníkmi, aby ste mohli prepojiť ich správanie v rámci rôznych interakcií a v rôznych zariadeniach a platformách?

 • ID používateľa
 • Predpokladané publiká
 • Identifikátor zariadenia
 • Spúšťače publika

 

Ak by ste používali atribúciu na základe posledného kliknutia, no chceli by ste zistiť, ako sa hodnota kanálov a kampaní zmení pri používaní atribúcie na základe prvého kliknutia, v ktorom z týchto reportov by ste našli túto štatistiku?

 • Prieskum lievika
 • Prekrytie segmentov
 • Konverzné cesty
 • Porovnanie modelov

 

S ktorou platformou môžete spojiť službu Analytics, ak chcete získať štatistiky o dopytoch organického vyhľadávania, ktoré používateľov privádzajú na váš web?

 • Search Console
 • Optimalizácia Google
 • Search Ads 360
 • Google Ads

 

Prepojením nového účtu Google Ads s vlastníctvom v službe Google Analytics chcete získať podrobné údaje marketingovej kampane. Kde vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 môžete spravovať takéto prepojenie služieb so službou Google Ads?

 • Konfigurovať
 • Preskúmať
 • Správca
 • Reklama

 

Chcete vedieť, koľko používateľov prichádza z jednotlivých zariadení, napríklad z počítačov alebo mobilných telefónov. Vytvoríte si preto report s týmito údajmi za posledných 30 dní. Čo je v tomto reporte typ zariadenia?

 • metrika
 • dimenzia
 • používateľ
 • udalosť

 

Chcete začať zhromažďovať štatistiky zo svojho webu v službe Google Analytics a vytvárať o nich reporty. Čo musíte implementovať, aby ste mohli začať zhromažďovať a odosielať tieto údaje do služby Google Analytics?

 • Značku Analytics
 • Google Ads
 • Analytics SDK
 • Firebase SDK

 

Použitím ktorej z týchto funkcií môžete určiť, ako dlho majú byť údaje na úrovni používateľa a udalosti uložené v službe Google Analytics?

 • Vypnutie zhromažďovania údajov
 • Nastavenia adresy IP
 • Režim súhlasu
 • Obdobie uchovávania údajov

 

Jeden z uvedených atribučných modelov sa pri prideľovaní kreditu za konverziu v rôznych bodoch kontaktu opiera o algoritmy strojového učenia. Ktorý to je?

 • Rast
 • Na základe dát
 • Prvé kliknutie
 • Posledné kliknutie

 

Ktorý atribučný model rozdeľuje kredit za konverziu rovnomerne medzi všetky kanály, na ktoré zákazník pred konverziou klikol alebo s nimi interagoval?

 • Na základe pozície
 • Na základe dát
 • Rast
 • Lineárny

 

Aké údaje poskytuje report V reálnom čase?

 • udalosti, ku ktorým došlo v priebehu posledných 30 minút
 • udalosti, ku ktorým došlo v priebehu posledných 12 hodín
 • udalosti, ku ktorým došlo v priebehu posledných 60 minút
 • udalosti, ku ktorým došlo v priebehu posledných 8 hodín

 

Nastavujete službu Google Analytics a v rámci tohto procesu máte nastaviť stream údajov. Ktorá z týchto možností opisuje stream údajov?

 • Stream údajov sa nachádza v sekcii Preskúmať a keď je definovaný, môže sa pridať do ľubovoľného prieskumu.
 • Stream údajov sa nachádza v sekcii Reporty a umožňuje vám segmentovať a porovnávať údaje.
 • Stream údajov je súčasťou vlastníctva a zdrojom údajov z vašej aplikácie alebo webu.
 • Stream údajov je súčasťou účtu a kontajnerom na údaje, ktoré zhromažďujete zo svojich aplikácií a webov.

 

Spravujete web maloobchodu a zákazníci k vám prichádzajú z rôznych miest, ako sú vyhľadávače, reklamy či sociálne médiá. Chcete získať štatistiky o tom, ktoré z nich prinášajú najviac nových zákazníkov a konverzií. Ktorá dimenzia vám ukáže, odkiaľ používatelia na váš web prišli (napríklad organické vyhľadávanie alebo odkazujúci zdroj)?

 • Predvolené zoskupenie kanálov
 • Názov stránky
 • Názov udalosti
 • Kampaň Google Ads

 

Keď zo svojho účtu Google Analytics odstránite vlastníctvo, koľko dní trvá, kým sa odstráni natrvalo?

 • 7
 • 14
 • 35
 • 60

 

Ak by ste chceli filtrovať údaje a vytvoriť novú množinu údajov pre konkrétne publikum alebo prípad použitia, ktorú funkciu služby Analytics 360 by ste použili?

 • organizácie
 • súhrnné vlastníctva
 • podradené vlastníctva
 • streamy údajov

 

Keď Google Ads prepojíte so službou Google Analytics, ako môže využiť publiká zo služby Google Analytics?

 • Publiká v službe Google Ads sa môžu použiť na zobrazenie údajov odvetvového porovnávania.
 • Publiká v službe Google Ads možno kontaktovať pri prieskume zákazníkov.
 • Publiká v službe Google Ads sa môžu použiť na zacielenie reklamných kampaní.
 • Publiká v službe Google Ads sa môžu použiť pri úprave geografického zacielenia reklamných kampaní.

 

Jedna z týchto funkcií po aktivácii spojí údaje udalosti zhromaždené od používateľov na webe alebo v aplikácii s účtami prihlásených používateľov na Googli, ktorí so zdieľaním týchto informácií súhlasili. Ktorá to je?

 • Signály Googlu
 • Google Search Console
 • ID používateľa
 • Google Ads

 

Ktorá funkcia služby Google Analytics meria konverzie, ktoré nie sú priamo sledovateľné, pomocou strojového učenia?

 • Konverzné udalosti
 • Dĺžka sledovania konverzie
 • Konverzné cesty
 • Modelovanie konverzií

 

Vaša firma má web aj aplikáciu. Chceli by ste analyzovať cesty používateľov na týchto dvoch platformách a zistiť, ako sa na web či do aplikácie dostávajú noví používatelia. Pomocou ktorej z týchto techník môžete získať tieto štatistiky?

 • Vlastníctva v službe Google Analytics 4
 • Vlastníctva v službe Universal Analytics
 • Optimalizácia Google
 • Google Marketing Platform

 

Ktorá funkcia zhromažďovania údajov umožňuje určiť, ako dlho majú byť údaje na úrovni používateľa a udalosti v službe Google Analytics uložené?

 • Nastavenia adresy IP
 • Vypnutie zhromažďovania údajov
 • Režim súhlasu
 • Obdobie uchovávania údajov

 

Ak chcete získať štatistiky o dopytoch organického vyhľadávania privádzajúce používateľov na váš web, s ktorou platformou môžete spojiť službu Analytics?

 • Search Console
 • Optimalizácia Google
 • Google Ads
 • Search Ads 360

 

V ktorom z týchto scenárov by bol užitočný report Prehľad interakcií, keby ste pre svoj web používali Google Analytics?

 • Chcete zistiť, ktoré stránky na vašom webe majú najvyššiu návštevnosť.
 • Chcete zistiť, odkiaľ používatelia prichádzajú na váš web.
 • Chceli by ste získať štatistiky o záujmoch používateľov, ktoré vyjadrili prostredníctvom prehliadania internetu a aktivity pri nákupoch.
 • Chcete sledovať aktivitu používateľov na svojom webe v reálnom čase.

 

Ak by ste chceli spojiť správanie jednotlivých zákazníkov v rámci rôznych interakcií na rôznych platformách a zariadeniach, ktorá funkcia služby Analytics vám to umožní tým, že spája vaše vlastné identifikátory s jednotlivými zákazníkmi?

 • Spúšťače publika
 • Identifikátor zariadenia
 • ID používateľa
 • Predpokladané publiká

 

Chcete vytvoriť nové publiká pre stránku elektronického obchodu pomocou segmentácie používateľov podľa parametrov, ktoré sú pre vašu firmu výhodné (napríklad používatelia, ktorí uskutočnili nákup). Ktorý z uvedených prístupov by vám poskytol predpokladané publikum?

 • vytvorenie publika z používateľov, u ktorých je pravdepodobnosť nákupu počas najbližších siedmich dní
 • vytvorenie publika z používateľov, ktorí si pridali položky na zoznam želaní
 • vytvorenie publika z používateľov, ktorí začali s platbou, ale nedokončili nákup
 • vytvorenie publika z používateľov, ktorí uskutočnili nákup za posledných 30 dní

 

Ktorú platformu treba spojiť so službou Analytics, aby ste mohli smerovať experimenty na konkrétne publiká a testovať varianty svojich webových stránok?

 • Firebase
 • Optimalizácia Google
 • Úprava udalosti
 • Search Console

 

Pre svoj web aj mobilnú aplikáciu ste vytvorili vlastníctvo v službe Google Analytics 4. Keď používatelia interagujú s vaším webom a aplikáciou, ako Google Analytics meria a zaznamenáva rôzne interakcie používateľov?

 • ako zhliadnutia
 • ako relácie
 • ako prístupy
 • ako udalosti

 

Spravujete blog, do ktorého prispievajú viacerí autori. Čo by vám umožnilo uvádzať meno príslušného autora na každej stránke článku?

 • vlastná metrika
 • vlastná dimenzia
 • vlastný parameter používateľa
 • vlastná tabuľka

 

Vo svojom vlastníctve máte povolené prispôsobenie reklám, ale konkrétne udalosti chcete vylúčiť. Čo to znamená pre údaje daných udalostí?

 • Tieto údaje sa použijú iba na účely merania.
 • Tieto údaje budú k dispozícii iba v sekcii Reklama.
 • Tieto údaje budú k dispozícii iba v sekciách Reporty a Preskúmať.
 • Tieto údaje sa použijú iba pre publiká v službe Google Ads.

 

Konverzné cesty vám môžu ukázať, ako rôzne reklamy spolupracujú na ceste ku konverziám. Kde vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 nájdete report Konverzné cesty?

 • Reklama
 • Preskúmať
 • Konfigurovať
 • Reporty

 

Chcete získať štatistiky o stránkach, ktoré noví používatelia najčastejšie navštívia po otvorení vašej domovskej stránky. V sekcii Preskúmať ste preto vytvorili nový prieskum cesty. Kto tento prieskum môže podľa predvoleného nastavenia vidieť?

 • Vidieť a upraviť ho môže každý, kto má prístup do vlastníctva.
 • Môžete ho vidieť iba vy, ale dá sa zdieľať s ostatnými používateľmi vlastníctva, ktorí v ňom môžu robiť úpravy.
 • V režime iba na čítanie ho môže vidieť každý, kto má prístup do vlastníctva.
 • Môžete ho vidieť iba vy, ale dá sa zdieľať s ostatnými používateľmi vlastníctva v režime iba na čítanie.

 

Používatelia váš web nachádzajú a navštevujú z rôznych miest vrátane výsledkov vo vyhľadávači či sociálnych médií. Ktorá sekcia Reportov v službe Google Analytics vám poskytne štatistiky o tom, odkiaľ používatelia na váš web prichádzajú?

 • Interakcia
 • Demografické údaje
 • Speňažovanie
 • Akvizícia

 

Nastavili ste si stream webových údajov a údaje z vášho webu sa už zhromažďujú vo vlastníctve v službe Google Analytics. Všimnete si, že pre stream webových údajov je aktivované rozšírené meranie. Čo sa stane, keď je toto nastavenie aktivované?

 • Z vášho webu sa zbierajú ďalšie udalosti bez toho, aby ste museli zmeniť kód webu.
 • Reporty konverzií streamu webových údajov používajú strojové učenie na rozdeľovanie kreditu naprieč kanálmi.
 • Udalosti sa môžu spájať s prihlásenými používateľmi, čo umožní vytvárať reporty naprieč zariadeniami.
 • Udalosti z vašej mobilnej aplikácie možno kombinovať s existujúcimi údajmi z webu.

 

Ste správcom webu a niektoré udalosti považujete za výnimočne hodnotné, napríklad keď sa používatelia zaregistrujú na odber bulletinu alebo uskutočnia nákup. Ak chcete tieto udalosti označiť ako dôležité a pripísať im hodnotu, akým štítkom by ste ich mali označiť vo vlastníctve v službe Google Analytics 4?

 • Ciele
 • Odporúčané udalosti
 • Vlastné udalosti
 • Konverzné udalosti

 

Riadite malú firmu, ktorá má web a dve aplikácie, jednu pre iOS a jednu pre Android. Ak chcete analyzovať udalosti a používateľov na všetkých troch platformách, ako by ste si mali nastaviť účet?

 • jedno vlastníctvo s jedným streamom webových údajov pre váš web a jedno vlastníctvo s dvoma streamami údajov aplikácie, jedným pre iOS a druhým pre Android
 • jedno vlastníctvo so streamom webových údajov pre váš web a jedno vlastníctvo so streamom údajov aplikácie pre vašu aplikáciu
 • jedno vlastníctvo s jedným streamom webových údajov pre váš web a dva streamy údajov aplikácie, jeden pre iOS a druhý pre Android
 • jedno vlastníctvo s jedným streamom webových údajov pre váš web a jeden stream údajov aplikácie pre vašu aplikáciu

 

Údaje služby Google Analytics chcete exportovať do nástroja BigQuery, aby ste mohli spúšťať dopyty a kombinovať offline údaje s údajmi služby Analytics. Ktoré vlastníctva služby Analytics môžu exportovať údaje do nástroja BigQuery?

 • štandardné vlastníctva alebo vlastníctva v službe Analytics 360 používajúce GA4
 • štandardné vlastníctva alebo vlastníctva v službe Analytics 360 používajúce Universal Analytics
 • iba vlastníctva služby Analytics 360 v službe GA4 alebo Universal Analytics
 • iba štandardné vlastníctva v službe GA4 alebo Universal Analytics

 

Ćo vám umožňujú spúšťače publika?

 • vytvoriť nové publiká na základe spustenia konkrétnych udalostí
 • vytvoriť nové udalosti na základe splnenia pravidla publika
 • vytvoriť nové udalosti na základe existujúcich parametrov udalostí
 • vytvoriť nové publiká na základe prediktívnych metrík

 

Momentálne používate atribúciu na základe posledného kliknutia. V ktorom z týchto reportov môžete zistiť, ako hodnotu kanálov a kampaní zmení atribúcia na základe prvého kliknutia?

 • Prieskum lievika
 • Porovnanie modelov
 • Prekrytie segmentov
 • Konverzné cesty

 

Ktorá z týchto štruktúr predstavuje hierarchiu účtu Google Analytics?

 • Účet > Vlastníctvo > Stream údajov
 • Vlastníctvo > Účet > Stream údajov
 • Vlastníctvo > Stream údajov > Účet
 • Stream údajov > Účet > Vlastníctvo

 

Ktorá časť sekcie Reporty v službe Google Analytics vám poskytne štatistiky o tom, odkiaľ používatelia prichádzajú na váš web (napr. z výsledkov vo vyhľadávači)?

 • Akvizícia
 • Speňažovanie
 • Interakcia
 • Demografické údaje

 

Ktorú z týchto úrovní by ste nastavili pre vlastnú dimenziu zaznamenávajúcu stav členstva vo vernostnom programe pre zákazníkov?

 • Udalosť
 • Používateľ
 • Služba
 • Relácia

 

Ktorá z týchto možností opisuje, ako sa dajú konverzné udalosti zo služby Google Analytics použiť v službe Google Ads, keď sa tieto služby prepoja?

 • Google Ads môže pomocou týchto konverzií získať údaje odvetvového porovnávania.
 • Google Ads môže pomocou týchto konverzií optimalizovať vaše ponuky umiestňovania reklám.
 • Google Ads môže pomocou týchto konverzií generovať nové návrhy kľúčových slov.
 • Google Ads môže pomocou týchto konverzií upraviť a optimalizovať znenie reklamy.

 

Udalosť page_view sa spustí pri zobrazení ľubovoľnej stránky vášho webu. Ak by ste chceli nastaviť novú udalosť, ktorá sa má spúšťať pri návšteve konkrétnej stránky (napríklad domovskej), ktorú možnosť v sekcii Udalosti v rozhraní Google Analytics by ste vybrali?

 • Import udalosti
 • Vytvorenie udalosti
 • Označenie udalosti ako konverzie
 • Úprava udalosti

 

Čo musíte implementovať skôr, ako začnete zbierať štatistiky zo svojho webu, z ktorých Google Analytics potom vytvorí reporty?

 • Značku Analytics
 • Analytics SDK
 • Firebase SDK
 • Google Ads

 

Spravujete železiarstvo a na svojom webe uverejníte nové video s návodom na správne používanie nástrojov, ktoré predávate. Google Analytics má množstvo údajov o interakciách používateľov s daným videom. Ktorá z týchto možností sa považuje za vlastnosť používateľa sledovanú službou Google Analytics?

 • názov videa, ktoré si používatelia môžu pozrieť na vašom webe
 • počet používateľov, ktorí si video na vašom webe pozreli
 • predvoľba jazyka používateľov pozerajúcich video na vašom webe
 • počet používateľov, ktorí si na vašom webe otvorili stránku s daným videom

 

Keby ste chceli prepojiť nový účet Google Ads s vlastníctvom v službe Google Analytics s cieľom zobraziť podrobné údaje marketingovej kampane, kde vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 by ste to urobili?

 • Konfigurovať
 • Preskúmať
 • Správca
 • Reklama

 

Ste v sekcii Preskúmať vo vlastníctve v službe Google Analytics. Ktorú techniku prieskumu by ste mali použiť, ak chcete prispôsobiť metriky a dimenzie v tabuľkovom formáte?

 • Kohortové prieskumy
 • Voľný formát
 • Prekrytie segmentov
 • Prieskum lievika


More certification answers: https://en.certificationanswers.com/exams-answers-slovak/

I want this!
Size
591 KB
Length
147 pages
Copy product URL
€5.75

Odpovede na certifikačnú skúšku Google Analytics 4 (GA4) - Slovak

0 ratings
I want this!