Google Analytics voor beginners - Nederland

€4
0 ratings

Google Analytics voor beginners


Language: Nederland


Questions:


 

Uit welke systemen kan Google Analytics met behulp van trackingcode gegevens verzamelen? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Platforms voor e-commerce
 • Mobiele applicaties
 • Online verkooppuntsystemen
 • Systemen die niet verbonden zijn met internet

 

Welke stappen moeten worden voltooid om gegevens te verzamelen met Google Analytics? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Google Analytics-desktopsoftware installeren
 • Een Analytics-account maken
 • Analytics-trackingcode toevoegen aan elke webpagina
 • De Analytics-app downloaden

 

Welke van de volgende gegevens kan de Analytics-trackingcode verzamelen? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • De taal die voor de browser is ingesteld
 • Het type browser
 • De favoriete website van de gebruiker
 • Het apparaat en het besturingssysteem

 

Wanneer beëindigt Google Analytics standaard een sessie?

 • Na 30 minuten, ongeacht de activiteit van de gebruiker op uw website
 • Zodra de gebruiker een ander browservenster opent
 • Wanneer een gebruiker op uw site 30 minuten of langer inactief is of een browservenster sluit
 • Elk dag om twaalf uur ’s middags

 

Nadat Google Analytics gegevens heeft verwerkt, worden deze in een database opgeslagen en kunnen ze niet meer worden gewijzigd.

 • Waar
 • Onwaar

 

Wat is van hoog naar laag de hiërarchische structuur van een Google Analytics-account?

 • Weergave > Account > Property
 • Property > Account > Weergave
 • Account > Weergave > Property
 • Account> Property > Weergave

 

Een gebruiker met rechten voor bewerken op accountniveau heeft ook automatisch rechten voor bewerken op welke andere niveaus? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Gebruiker
 • Property
 • Weergave
 • Product

 

Welke opeenvolgende stappen moeten worden gevolgd om de Google Analytics-trackingcode van een property te vinden?

 • Beheerder > Trackingcode > Trackinginfo
 • Beheerder > Trackinginfo > Trackingcode
 • Rapporten > Doelgroep > Trackingcode
 • Doelgroeprapporten > Instellingen > Trackingcode

 

Als u Analytics wilt gebruiken om websitegegevens te verzamelen, wat moet dan aan de HTML van de webpagina worden toegevoegd?

 • Google-campagneparameters
 • Algemene voorwaarden van Google Analytics
 • Trackingcode voor Google Analytics
 • Een toestemmingsknop

 

Waar in de HTML van een webpagina moet de Analytics-trackingcode worden geplaatst om gegevens te verzamelen?

 • Direct na de openingstag head van uw website
 • Direct vóór de sluitingstag head van uw website
 • Direct na de openingstag body van uw website
 • Direct vóór de sluitingstag body van uw website

 

Welke gegevens worden opgenomen in een nieuwe weergave?

 • Gegevens van voordat de weergave werd gemaakt
 • Gegevens van nadat de weergave werd gemaakt
 • Gegevens van voordat en nadat de weergave werd gemaakt
 • Geen gegevens

 

Binnen hoeveel dagen kan een accountbeheerder een verwijderde weergave herstellen?

 • 35
 • 65
 • 95
 • 125

 

Welke opties zijn beschikbaar om gegevens in Google Analytics te filteren?

 • Gegevens uitsluiten van een weergave
 • Gegevens opnemen in een weergave
 • Wijzigen hoe gegevens worden weergegeven in uw rapporten
 • Alle bovenstaande antwoorden zijn juist

 

Waarom is het belangrijk dat u een ongefilterde weergave bijhoudt wanneer u filters gebruikt in Google Analytics?

 • Om ervoor te zorgen dat u altijd toegang heeft tot de oorspronkelijke gegevens
 • Om doelen te kunnen configureren
 • Om een filter voor meerdere weergaven te kunnen gebruiken
 • Er is geen reden om een ongefilterde weergave bij te houden

 

In welke volgorde filtert Google Analytics gegevens?

 • In alfabetische volgorde op filternaam
 • In de volgorde waarin de filters voor het laatst zijn bewerkt
 • In de volgorde waarin de filters zijn toegepast
 • In willekeurige volgorde

 

Welke gegevens worden beïnvloed wanneer een filter op een weergave wordt toegepast?

 • Gegevens van voordat het filter is gemaakt
 • Gegevens van nadat het filter is gemaakt
 • Alle gegevens in een weergave
 • Geen van de gegevens in een weergave

 

Welke functie gebruikt u om twee perioden in een rapport te vergelijken?

 • Weergaven uur, dag, week en maand in de tijdgrafiek
 • Realtime-rapporten
 • Periodevergelijking
 • Accountkiezer

 

Wat wordt er geregistreerd met het statistische gegeven ‘Gebruikers’?

 • Het totale aantal bezoeken aan uw website
 • Gebruikers die ten minste één sessie op uw site hadden in de bepaalde periode
 • Gebruikers die de homepage van uw website hebben bezocht
 • Gebruikers die zich op uw website hebben aangemeld voor een nieuwsbrief per e-mail

 

Wat is het bouncepercentage in Google Analytics?

 • Het aantal keren dat unieke gebruikers naar uw website terugkwamen in een bepaalde periode
 • Het percentage van de sessies waarin een gebruiker uw homepage verlaat
 • Het percentage van het totale aantal keren dat de site is verlaten
 • Het percentage bezoeken waarbij een gebruiker uw website bezocht en deze verliet zonder enige interactie

 

Wat is een dimensie in Google Analytics?

 • Het totale bedrag aan inkomsten van een bedrijf in een bepaalde periode.
 • Een kenmerk van een gegevensset die kan worden geordend voor een betere analyse.
 • Een vergelijking tussen gegevens uit twee perioden.
 • Een rapport dat informatie biedt over uw doelgroep.

 

Wat is een statistiek in Google Analytics?

 • Een dimensie die u kan helpen prestaties van de site te analyseren.
 • De datums in uw periode.
 • Een gegevenssegment uitgelicht uit een rapport ter vergelijking.
 • De getallen in een gegevensset, vaak gecombineerd met dimensies.

 

Wat is een secundaire dimensie in Google Analytics?

 • Een extra widget die u aan een dashboard kunt toevoegen voor meer specifieke analyse.
 • Een extra statistiek die u aan een rapport kunt toevoegen voor meer specifieke analyse.
 • Een extra dimensie die u aan een rapport kunt toevoegen voor meer specifieke analyse.
 • Een visuele weergave waarmee u inzicht krijgt in de impact van uw gegevens.

 

In welke visuele Google Analytics-weergave worden rapportstatistieken vergeleken met het gemiddelde van de website?

 • Draaitabelweergave
 • Vergelijkingsweergave
 • Prestatieweergave
 • Percentageweergave

 

Hoe kan de hoeveelheid gegevens worden vergroot in een Google Analytics-rapport met steekproefgegevens?

 • Door extra filters toe te passen
 • Door de secundaire dimensie te verwijderen
 • Door ‘Snellere reactie’ in het dropdownmenu ‘Steekproeven’ te kiezen
 • Door ‘Hogere precisie’ in het dropdownmenu ‘Steekproeven’ te kiezen

 

Wat wordt er gedeeld wanneer u ‘Templatelink delen’ selecteert in het dashboard?

 • Alleen het dashboard
 • Alleen gegevens
 • Dashboard en gegevens
 • Geen van beide

 

Wanneer een dashboard wordt gedeeld met een gebruiker, kan die gebruiker de dashboardconfiguratie bewerken.

 • Waar
 • Niet waar

 

Welke instelling moet zijn ingeschakeld om gegevens te zien in rapporten voor Demografie en Interesses?

 • Inhoudsgroepering
 • Advertentiefuncties
 • Gebruikersrechten voor de weergave
 • In-Page analyse

 

Via welk rapport kunt u potentiële browserproblemen met websiteverkeer het beste identificeren?

 • Het rapport ‘Actieve gebruikers’
 • Het rapport ‘Nieuwe versus terugkerende bezoekers’
 • Het rapport ‘Browser en besturingssysteem’
 • Het rapport Bron/Medium

 

In welk rapport kunt u zien welke mobiele apparaten zijn gebruikt om een website te bekijken?

 • Met het rapport Uitstappagina’s onder Site-content
 • Met het rapport Bestemmingspagina’s onder Site-content
 • Met het rapport Engagement onder Gedrag
 • Met het rapport Apparaten bij Mobiel

 

Welke dimensies voor Verkeersbron registreert Google Analytics automatisch voor elke gebruiker die uw website bezoekt?

 • Bron, Zoekwoord, Campagnenaam
 • Bron, Medium, Zoekwoord
 • Bron, Medium, Campagnenaam
 • Medium, Zoekwoord, Campagnenaam

 

Welke bronnen zijn beschikbaar in Google Analytics? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 

Welke mediums zijn beschikbaar in Google Analytics? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 

Welke kanalen zijn beschikbaar in het standaardrapport Kanalen? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Organisch zoeken
 • Apparaat
 • Weergeven
 • Direct

 

In welk rapport kunt u zien hoe bepaalde secties van websitecontent hebben gepresteerd?

 • Locatie
 • Gedetailleerd inhoudsrapport
 • Frequentie en geschiedenis
 • Topgebeurtenissen

 

Welk rapport somt de websitepagina’s op waar bezoekers het eerst terechtkwamen?

 • Gebeurtenissen > Pagina’s
 • Alle pagina’s
 • Uitstappagina’s
 • Bestemmingspagina’s

 

Welk rapport moet u gebruiken om te controleren of gebruikers op belangrijke pagina’s uw website verlaten?

 • Het rapport Bestemmingspagina’s
 • Het rapport ‘Alle pagina’s’
 • Het rapport Uitstappagina’s
 • Het rapport Pagina’s onder Gebeurtenissen

 

Welke drie tags heeft Google Analytics nodig om campagnes nauwkeurig bij te houden?

 • Medium, bron en content
 • Medium, bron en campagne
 • Campagne, content en term
 • Bron, content en term

 

Welke tags zijn standaard Google Analytics-campagneparameters? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • utm_adgroup
 • utm_source
 • utm_medium
 • utm_content

 

Welke tool gebruikt u als u snel campagnetags wilt genereren?

 • Het Measurement Protocol
 • Segmenten maken
 • De URL-maker
 • Doelen selecteren

 

Welke indelingen kunnen worden gebruikt om een aangepaste campagneparameter aan een URL toe te voegen? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 

Wat zijn voorbeelden van doelen in Google Analytics? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Een aankoop doen
 • Aanmelden voor een nieuwsbrief
 • Een Google-zoekopdracht afronden
 • Een formulier met contactgegevens indienen

 

Wat is verplicht wanneer u een doel maakt in Google Analytics? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Doelnaam
 • Doeltype
 • Doelruimte-ID
 • Doeltrechterweergave

 

Als de Google Merchandise Store een URL-doel ‘/thankyou’ en zoektype ‘Begint met’ instelt, welke van de volgende pagina’s op www.googlemerchandisestore.com tellen dan als doel?

 • thankyou.html
 • /thankyou.php
 • /thankyou/receipt.php
 • Alle bovenstaande antwoorden zijn juist

 

Op welke property’s kunnen gebruikers met Google Ads adverteren? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Google Zoeken
 • Google Display Netwerk
 • Campaign Manager
 • Google AdSense

 

Wat gebeurt er wanneer u autotagging inschakelt?

 • Er worden Analytics-tags toegevoegd aan campagne-URL’s
 • Er worden Google Ads-tags toegevoegd aan campagne-URL’s
 • Er worden hyperlinks naar campagnes toegevoegd aan webpagina’s
 • Er wordt Analytics-trackingcode toegevoegd aan webpagina’s

 

In welk Google Ads-rapport in Google Analytics ziet u welke bodaanpassingen hebben geresulteerd in hogere conversies?

 • Campagnes
 • Zoekwoorden
 • Bodaanpassingen
 • Bestemmings-URL’s

 

More certificaiton answers: https://nl.certificationanswers.com/exams-answers/

I want this!
Size
169 KB
Length
10 pages
€4

Google Analytics voor beginners - Nederland

0 ratings
I want this!