De basisbeginselen van Google Tag Manager - Nederland

€4
0 ratings

De basisbeginselen van Google Tag Manager


Language: Nederland


Questions:


 

Op welke van de volgende manier(en) kunt u met Google Tag Manager uw website beheren? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • De implementatie van tags vereenvoudigen en versnellen
 • Specificeren wanneer tags moeten worden geactiveerd
 • Beheer van verschillende tagversies
 • Het bereik van de doelgroep vergroten

 

Google Tag Manager kan alleen worden gebruikt met Google-tags

 • Waar
 • Niet waar

 

Wat zijn de aanbevolen richtlijnen bij het maken van een implementatieplan voor tags? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Bepaal welke van uw bestaande sitetags u naar Tag Manager kunt verplaatsen.
 • Bepaal welke statische en dynamische waarden u van uw website wilt doorsturen
 • Kies welke tags de gegevens doorsturen die u nodig heeft
 • Beslis welk Tag Manager-account u wilt koppelen aan Google Analytics

 

Welke Tag Manager-tag zou u gebruiken om statistieken en dimensies bij te houden in Google Analytics?

 • DoubleClick Floodlight-tellertag
 • Tag voor het bijhouden van conversies van Google Ads
 • Remarketingtag van Google Ads
 • Paginaweergavetag van Google Analytics

 

Wat wordt er opgeslagen in een Tag Manager-container?

 • Een groep van al uw Tag Manager-accounts
 • Een verzameling van in Tag Manager gedefinieerde variabelen
 • Een JavaScript-object dat gegevens bevat die via uw website zijn doorgestuurd
 • Een verzameling van websitetags en triggers

 

Wat is een containerfragment in Tag Manager?

 • JavaScript-code die op elke pagina van uw website is geplaatst
 • Een JavaScript-object dat gegevens bevat die via uw website zijn doorgestuurd
 • Een verzameling van websitetags en triggers
 • Analytics-trackingcode

 

Wat kunt u doen met een Tag Manager-account? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Tags voor een of meer websites beheren
 • Gebruikersrechten beheren in uw Google Analytics-account
 • Meerdere Tag Manager-accounts koppelen aan een enkel Google-account
 • Toegangsrechten voor een Tag Manager-account beheren

 

Wat is een trigger in Tag Manager?

 • Een trigger bepaalt welke gebeurtenissen op uw website worden geactiveerd
 • Een trigger concretiseert de gegevenslaag
 • Een trigger activeert een tag in reactie op een websitegebeurtenis
 • Een trigger publiceert een tag op uw website

 

Wat zijn de drie onderdelen van een trigger in Tag Manager?

 • Variabelen, operators en waarden
 • Operators, tags en variabelen
 • Variabelen, operators en de gegevenslaag
 • Tags, waarden en de doorstuurmethode

 

Hoe schakelt u een ingebouwde variabele in Tag Manager in?

 • De ingebouwde variabele publiceren in het gedeelte ‘Nu publiceren’
 • Maak een door de gebruiker gedefinieerde variabele in het tabblad Variabelen
 • Selecteer de ingebouwde variabele op het tabblad Variabelen
 • De ingebouwde variabele uitvinken op het tabblad Variabelen

 

Wat moet u instellen wanneer u voor het eerst inlogt bij Google Tag Manager?

 • Een Google Analytics-account
 • Een Tag Manager-account
 • De gegevenslaag
 • Cross-domein tracking

 

Waar kunt u de containercode vinden in Google Tag Manager? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • In een pop-upvenster nadat u een account en een container heeft gemaakt
 • In het gedeelte Accounts door op de container te klikken
 • Onder ‘Beheerder’ door uw container te selecteren en op ‘Google Tag Manager installeren’ te klikken
 • In het gedeelte Versies door op de tag te klikken

 

Welke indeling moet u voor de tracking-ID gebruiken wanneer u een Analytics-paginaweergavetag instelt?

 • UA-123456-7
 • 123456
 • 123456-7
 • UA-123456

 

Welk soort variabele moet u gebruiken voor een herbruikbare property-ID-variabele van Google Analytics?

 • Gebruikergedefinieerde constante variabele
 • Gebruikergedefinieerde gegevenslaagvariabele
 • Ingebouwde gebeurtenisvariabele
 • Ingebouwde klikklassen-variabele

 

Welke voordelen heeft het gebruik van de gegevenslaag in Tag Manager? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Code schrijven en bewerken in de GTM-interface
 • Gegevens doorsturen naar apps van derden
 • Gegevens gebruiken om tags te activeren
 • Gegevens automatisch versleutelen

 

Waar moet het gegevenslaagobject worden geplaatst in de websitecode?

 • Vóór het containerfragment
 • Na het containerfragment
 • Binnen het containerfragment
 • Onder aan uw HTML

 

Hoe worden variabelen in de gegevenslaag gestructureerd?

 • Als JavaScript-cookies
 • Als variabeletypen
 • Als containers
 • Als sleutel/waarde-paren

 

Wat kan worden gebruikt om de gegevenslaag te vullen met informatie? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • JavaScript gebruiken om de gegevenslaag vooraf te vullen met waarden wanneer een pagina wordt geladen
 • Google Ads gebruiken om informatie door te sturen naar de gegevenslaag
 • Google Analytics gebruiken om informatie door te sturen naar de gegevenslaag
 • Een JavaScript-methode gebruiken om waarden van uw webpagina door te sturen naar de gegevenslaag

 

Gegevenslaagvariabelen zijn automatisch actief op verschillende webpagina’s

 • Waar
 • Onwaar

 

Wat moet u instellen om statische waarden van een website door te sturen naar aangepaste dimensies in Google Analytics via de gegevenslaag? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Een aangepast segment
 • De gegevenslaag
 • Een gegevenslaagvariabele
 • Een Google Analytics-tag met een aangepaste dimensie

 

Wat kunt u doen met behulp van de doorstuurmethode van de gegevenslaag?

 • Gegevens van Google Analytics doorsturen naar uw website
 • Gegevens van uw website doorsturen naar de gegevenslaag
 • Gegevens van Google Ads doorsturen naar de gegevenslaag
 • Gegevens van het ene Tag Manager-account naar het andere doorsturen

 

Wat moet u instellen om dynamische waarden van een website via de gegevenslaag door te sturen naar aangepaste statistieken in Google Analytics? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Een trigger
 • De gegevenslaag
 • Een gegevenslaagvariabele
 • Een Google Analytics-tag met een aangepaste statistiek

 

Wat moet u aan de paginaweergavetag in Tag Manager toevoegen om gegevens van aangepaste dimensies te verzenden met een paginaweergavetag van Analytics?

 • De ID van het Tag Manager-account
 • De ID van de Analytics-property
 • Een JavaScript-doorstuurmethode
 • Het indexnummer van de aangepaste dimensie

 

Wat moet u aan de paginaweergavetag in Tag Manager toevoegen om gegevens van aangepaste statistieken te verzenden met een paginaweergavetag van Analytics?

 • De ID van het Tag Manager-account
 • De ID van de Analytics-property
 • Een JavaScript-doorstuurmethode
 • Het indexnummer van de aangepaste statistiek

 

Welk gebeurtenistype zou u kiezen om klikken op een knop bij te houden met een gebeurtenistrigger?

 • Klik
 • Formulier
 • Paginaweergave
 • Geschiedeniswijziging

 

Welke websiteacties kunnen een Google Analytics-gebeurtenistag activeren in Tag Manager? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Klikken op een verzendknop
 • Klikken op een video-afspeelknop
 • Menukeuze
 • Een webpagina sluiten

 

Als u de URL van een webpagina wilt bijhouden met Tag Manager, welk type gebruikergedefinieerde variabele moet u dan gebruiken?

 • Paginapad-variabele
 • URL-variabele
 • Klikklassen-variabele
 • DOM-element

 

Welk type Tag Manager-variabele moet u gebruiken om van een URL alleen het gedeelte achter het hashteken bij te houden?

 • URL-poort
 • URL-query
 • URL-fragment
 • URL-pad

 

Als u een gebeurtenistrigger wilt definiëren op basis van de klasse van een verzendknop, welke ingebouwde variabele moet u dan kiezen?

 • Ingebouwde gebeurtenisvariabele
 • Ingebouwde elementvariabele
 • Ingebouwde klikklassen-variabele
 • Ingebouwde doelvariabele

 

Welke van de volgende elementen uit uw Google Ads-account zijn nodig om een Google Ads-tag voor het bijhouden van conversies te maken in Tag Manager? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Google Ads-accountnummer
 • Conversielabel
 • Conversie-ID
 • Conversieproperty

 

Wat zou u in het veld Conversiewaarde invoeren als u de waarden van aan uw Google Ads-tag gekoppelde conversies dynamisch wilt registreren?

 • Een ingebouwde variabele voor ‘Verwijzende URL’ waarmee conversie-URL’s worden geregistreerd
 • Een gebruikersgedefinieerde variabele waarmee conversiebedragen worden geregistreerd
 • Het gemiddelde bedrag dat gebruikers uitgeven volgens Analytics
 • Het geschatte bedrag dat gebruikers zullen uitgeven volgens de Analytics-variabele waarmee conversie-URL’s worden geregistreerd

 

Wat wordt er door dynamische remarketing van Google Analytics gebruikt om advertenties aan websitebezoekers weer te geven voor content die ze eerder hebben bekeken? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Hit- en sessiekenmerken die via de gegevenslaag zijn verzameld
 • Producten die een +1 hebben gekregen op Google+
 • Gebruikersinformatie van het Analytics-cookie
 • Hit- en sessiekenmerken die via Google Ads zijn verzameld

 

Als u dynamische remarketing wilt instellen in Tag Manager, waar schakelt u dan gegevensverzameling in voor advertentiefuncties? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Instellingen voor Google Ads-accountbeheer
 • Instellingen voor Analytics-accountbeheer
 • Instellingen voor Tag Manager-accountbeheer
 • Tag Manager-dashboard

 

Wat gebruikt Google Ads om dynamische advertenties te genereren aan de hand van eerdere interactie die een gebruiker heeft gehad met producten en services op een website?

 • Browsercookies
 • JavaScript-methoden
 • Dynamische kenmerken
 • Gebruikersprofielen

 

Waar kunt u een lijst met branchekenmerken vinden voor dynamische remarketing?

 • Het Helpcentrum van Google Analytics
 • Het beheergedeelte van Google Analytics
 • Het beheergedeelte van Tag Manager
 • Het beheergedeelte van Google Ads

 

Welk soort variabelen moet er in Tag Manager voor dynamische remarketing worden ingesteld om informatie te verzamelen in de gegevenslaag?

 • Constante variabele
 • Variabele voor gegevenslaag
 • Google Ads-variabele
 • Gebeurtenisvariabele

 

Wat moet er in Google Analytics voor dynamische remarketing worden ingesteld om informatie te verzamelen uit de gegevenslaag?

 • Constante variabele
 • Variabele voor gegevenslaag
 • Google Ads-variabele
 • Gebeurtenisvariabele

 

Als u voor dynamische remarketing de gegevenslaag wilt gebruiken om vast te leggen wanneer een gebruiker een product in het winkelwagentje legt zonder de pagina te verversen, welk Analytics-trackingtype zou u dan gebruiken?

 • Paginaweergave
 • Gebeurtenis
 • Transactie
 • Sociaal

 

Hoe moet uw triggervariabele zijn ingesteld om uw tag op een bepaalde pagina te activeren voor dynamische remarketing?

 • Pagina-URL
 • Verwijzende URL
 • Klikklassen
 • Hostnaam van pagina


More certification answers: https://nl.certificationanswers.com/exams-answers/

I want this!
Size
165 KB
Length
9 pages
€4

De basisbeginselen van Google Tag Manager - Nederland

0 ratings
I want this!