Aan de slag met Google Analytics 360 - Nederland

€4
0 ratings

Aan de slag met Google Analytics 360


Language: Nederland


Questions:

 

Welke van de volgende functies zijn alleen beschikbaar voor Analytics 360-property’s? Selecteer drie antwoorden.

 • Rapportageoverzicht
 • Aangepaste tabellen
 • Aangepaste trechters
 • Aangepaste dimensies en statistieken

 

Wat is een unieke functie van property’s voor rapportageoverzicht?

 • BigQuery-export
 • Rapport Bronproperty’s
 • Rapport Gebruikersstroom
 • Rapport ‘Inzicht in doelgroep’

 

Welke functies moeten worden geconfigureerd binnen de weergaven van de nieuwe overzichtsproperty? Selecteer drie antwoorden.

 • Filters
 • Gebeurtenissen
 • URL-queryparameters uitsluiten
 • Doelen

 

Welke beweringen over aangepaste trechters zijn juist? Selecteer drie antwoorden.

 • Aangepaste trechters worden gevuld met historische gegevens.
 • Aangepaste trechters mogen een willekeurig aantal fasen bevatten.
 • Fasen in aangepaste trechters kunnen zijn gebaseerd op pagina’s of gebeurtenissen.
 • Eén fase kan meerdere regels bevatten.

 

Wat was in de aangepaste trechter hieronder het percentage gebruikers dat de trechter verliet tussen fase 1 en fase 2?

 • 94,88%
 • 5,12%
 • 26,78%
 • 69,47%

 

Wanneer wordt er een steekproef genomen van Analytics 360-rapporten?

 • Wanneer een rapport een dimensie met een hoge kardinaliteit bevat.
 • Wanneer een standaardrapport meer dan zes maanden aan gegevens bevat
 • Wanneer een ad-hocquery de steekproefdrempel voor sessies overschrijdt.
 • Wanneer een standaardrapport de steekproefdrempel voor sessies overschrijdt.

 

Waaraan kunt u zien dat uw rapport de rijlimiet heeft overschreden?

 • U ziet een bericht waarin wordt gemeld dat het rapport niet is gebaseerd op 100% van de sessies.
 • U ziet ‘(overige)’ als een rij voor de primaire dimensie in uw rapport.
 • ‘Volledige rapporten’ is beschikbaar als exportoptie.
 • U kunt niet meer dan 5000 rijen weergeven in de gebruikersinterface.

 

Wat is een belangrijk voordeel van aangepaste tabellen in vergelijking met volledige rapporten?

 • Aangepaste tabellen bieden ondersteuning voor ad-hocanalyses met rapporten in de Google Analytics-gebruikersinterface
 • In aangepaste tabellen kunt u meer gegevens uit het verleden weergeven die niet op een steekproef zijn gebaseerd.
 • Aangepaste tabellen hebben een hogere rijlimiet dan volledige rapporten.
 • Aangepaste tabellen kunnen worden gepland voor dagelijkse weergave

 

Wat is BigQuery?

 • Tool voor gegevensvisualisatie
 • Datawarehouse
 • Tool voor dynamische optimalisatie
 • Service voor gegevensoverdracht

 

Wat zijn de voordelen van het gebruik van BigQuery om Analytics 360-gegevens te analyseren? Selecteer drie antwoorden.

 • U heeft toegang tot gegevens op hitniveau.
 • U kunt zoekopdrachten uitvoeren op de volledige paden van gebruikers naar een pagina.
 • U kunt snel dashboards en diagrammen maken die gemakkelijk te delen zijn.
 • U kunt Analytics 360-gegevens delen met gegevens uit andere bronnen.

 

Welke rapportagedoelen kunnen in BigQuery worden bereikt maar niet in de interface van Google Analytics? Selecteer twee antwoorden.

 • Analyse en visualisatie van bron/mediumwaarden voor alle websitegebruikers.
 • Rapportage over tarieven voor e-commercetransacties voor elk merk van uw bedrijf.
 • Rapportage over tijdsduur tussen gebeurtenissen die in meerdere sessies plaatsvinden.
 • Rapportage over door gebruikers gevolgde paginaweergavepaden die niet op een steekproef zijn gebaseerd.

 

Wat moet er worden gemaakt voordat de BigQuery-integratie met Analytics 360 wordt voltooid?

 • Gegevenstabel
 • Google Drive
 • BigQuery API
 • Google Cloud Platform-project

 

Welke van de volgende velden zijn beschikbaar in BigQuery wanneer het schema van BigQuery Export wordt gebruikt?

 • Aangepaste dimensies, bestemmingspagina, hitnummer, klant-ID
 • Klikken, vertoningen, hitnummer, klant-ID
 • Aangepaste kanaalgroepen, bestemmingspagina, tijd op pagina
 • Aangepaste dimensies, hitnummer, klant-ID

 

Waarom kunnen dbm- of cpm-sessies die worden vermeld in het rapport dat wordt gegenereerd via Alle verkeer > Bron/medium, afwijken van het aantal sessies dat wordt vermeld in de rapporten die worden gegenereerd via Acquisitie > Google Marketing Platform > Display & Video 360? Selecteer twee antwoorden.

 • In het rapport dat wordt gegenereerd via Alle verkeer > Bron/medium, staan geen view-through-sessies.
 • Het rapport dat wordt gegenereerd via Alle verkeer > Bron/medium, maakt gebruik van het Google Analytics-attributiemodel (GA-model). De rapporten die worden gegenereerd via Acquisitie > Google Marketing Platform > Display & Video 360, maken daarentegen gebruik van het Campaign Manager-attributiemodel (CM-model).
 • De rapporten die worden gegenereerd via Alle verkeer, maken gebruik van de periode die is ingesteld in Google Analytics. In de rapporten die worden gegenereerd via Acquisitie > Google Marketing Platform > Display & Video 360, staan rapportsessies die hebben plaatsgevonden tijdens de overzichtsperiode.
 • Er wordt mogelijk een steekproef genomen van het rapport dat wordt gegenereerd via Alle verkeer > Bron/medium. De rapporten die worden gegenereerd via Acquisitie > Google Marketing Platform > Display & Video 360, worden altijd volledig weergegeven.

 

Wat betekent het oogpictogram in het conversiepadelement Display in het rapport dat wordt gegenereerd via Conversies > Multi-channel trechters > Beste conversiepaden?

 • Doorklikinteractie
 • Display-advertentievertoning
 • Data-driven-interactie
 • Offline interactie met advertentie

 

Welke typen conversies kunnen, wanneer uw property eenmaal is geïntegreerd met Campaign Manager, Display & Video 360 of Search Ads 360, worden vermeld in de rapporten die worden gegenereerd via Conversies > Multi-channel trechters? Selecteer drie antwoorden.

 • E-commercetransacties en Doelen uit Google Analytics
 • Floodlight-tellers
 • Floodlight-verkopen
 • Google Ads-conversies

 

Wat is de bron/het medium voor Display & Video 360-sessies als uw property is geïntegreerd met zowel Display & Video 360 als Campaign Manager en autotagging is ingeschakeld?

 • DCM-DBM/CPM
 • DFA-DBM/CPM
 • DBM/CPM
 • DFA/CPM

 

Een gebruiker ziet een van uw Campaign Manager-advertenties. De volgende dag navigeert de gebruiker naar uw site via een e-mailcampagne. Hoe wordt de sessie gerapporteerd in het rapport Campaign Manager > Campagnes?

 • Doorkliksessie
 • View-through-sessie
 • Een doorkliksessie en een view-through sessie
 • De sessie wordt niet gerapporteerd in het rapport Campaign Manager > Campagnes

 

Welke van de volgende redenen zouden u aanleiding geven discrepanties te verwachten tussen Campaign Manager-klikken en Campaign Manager-doorkliksessies in Google Analytics? Selecteer drie antwoorden.

 • Klikken en vertoningen worden rechtstreeks uit Campaign Manager geïmporteerd en sessies worden gerapporteerd wanneer de gebruiker de site bezoekt vanuit een Campaign Manager-campagne.
 • Het is mogelijk dat een Campaign Manager-adverteerder verkeer naar meerdere webproperty’s leidt.
 • U heeft het volgende ingeschakeld: ‘Handmatige tagging (UTM-waarden) toestaan om autotagging (DCLID-waarden) te overschrijven voor rapportage-integratie van Campaign Manager en Display & Video 360’.
 • Klikken en sessies worden door verschillende systemen verschillend geregistreerd.

 

Welk rapport gebruikt u om inzicht te krijgen in hoe in het Display Netwerk interacties over het volledige aankooppad aan conversies bijdragen?

 • Ondersteunde conversies
 • Vertraging
 • Padlengte
 • Gedragsstroom

 

Als de integratie met Campaign Manager is voltooid, waar kunt u dan Campaign Manager-dimensies gebruiken in Google Analytics? Selecteer drie antwoorden.

 • Aangepaste segmenten
 • Secundaire dimensies
 • Aangepaste rapporten
 • Aangepaste dimensies

 

Welke statistiekgroep selecteert u in het rapport dat wordt gegenereerd via Acquisitie > Google Marketing Platform > Campaign Manager > Campagnes om Google Analytics-sessies naast Campaign Manager-vertoningen en -klikken weer te geven?

 • Sitegebruik
 • Klikken
 • Floodlight
 • E-commerce

 

Wat zijn de voordelen van het gebruik van autotagging voor de integratie met Campaign Manager? Selecteer drie antwoorden.

 • Biedt extra advertentiedimensies
 • Neemt het risico weg op fouten die bij handmatige tagging kunnen worden gemaakt
 • Het is niet meer nodig om handmatige tags te onderhouden
 • Vergroot de recentheid van gegevens

 

Als u liever de handmatige tagwaarden voor uw Campaign Manager-verkeer ziet, welke functie bewerkt u dan in Google Analytics?

 • Handmatige tagging (UTM-waarden) toestaan om autotagging (DCLID-waarden) te overschrijven voor rapportage-integratie van Campaign Manager en Display & Video 360.
 • Handmatige tagging (UTM-waarden) toestaan om autotagging (GCLID-waarden) te overschrijven voor integratie van Google Ads en Search Ads 360.
 • De integratie van Campaign Manager-rapportage inschakelen.
 • Kostengegevens uitschakelen in de Campaign Manager-integratie.

 

Welk kanaal bevat sessies uit Display & Video 360 wanneer de standaarddefinities voor kanaalgroepering en DCLID-autotagging worden gebruikt?

 • Betaalde zoekresultaten
 • Referral
 • Display
 • Direct

 

Als de integratie met Display & Video 360 is voltooid, waar vindt u dan de Display & Video 360-rapporten in Analytics 360?

 • In het navigatiemenu aan de linkerkant onder ‘Aangepast rapport’
 • In het navigatiemenu aan de linkerkant onder ‘Acquisitie’ en dan ‘Google Marketing Platform’
 • In het beheergedeelte onder ‘Producten koppelen’
 • Selecteer ‘Display & Video 360’ in de accountkiezer

 

Welke van de volgende opties kunt u binnen één aangepast rapport gebruiken? Selecteer twee antwoorden.

 • De dimensies Bestemmingspagina en DV360-adverteerder (GA-model)
 • De dimensies Bestemmingspagina en DV360-adverteerder (CM-model)
 • De dimensie Bron/medium en de statistiek DV360-vertoningen
 • De dimensie DV360-advertentiemateriaal (CM-model) en de statistiek Gem. sessieduur

 

Hoe kunt u in Google Analytics doelgroepen maken op basis van Display & Video 360-dimensies? Selecteer twee antwoorden.

 • Door een doelgroep te maken op basis van een bestaand segment.
 • Door naar Beheerder > Property > Doelgroepdefinities te gaan.
 • Door een doelgroep te maken op basis van een tabelfilter voor een Display & Video 360-rapport.
 • Door een doelgroep vanuit Display & Video 360 te importeren in Google Analytics.

 

Welke van de volgende opties kunnen met de Display & Video 360-integratie worden uitgevoerd? Selecteer drie antwoorden.

 • Een remarketinglijst maken met gebruikers met zichtbare vertoningen van een specifieke Display & Video 360-site.
 • Een remarketinglijst maken met gebruikers die afkomstig zijn van een specifieke Display & Video 360-site en items aan hun winkelwagentje hebben toegevoegd.
 • Een ‘vergelijkbare doelgroep’-remarketinglijst maken die gebruikers target met doorkliksessies van een specifieke Display & Video 360-invoegopdracht.
 • Een doelgroep maken op basis van een fase van uw aangepaste trechter en de doelgroep voor remarketing delen met Display & Video 360.

 

Wat zijn de voordelen van de integratie met Search Ads 360-rapportage? Selecteer drie antwoorden.

 • Search Ads 360-dimensies zijn beschikbaar in segmenten.
 • Search Ads 360-gegevens zijn beschikbaar in de rapporten die worden gegenereerd via ‘Multi-channel trechters’ en ‘Attributie’.
 • Meer rapporten over organisch verkeer via zoekmachines.
 • Een nieuwe set Search Ads 360-rapporten onder Acquisitie > Google Marketing Platform.

 

Met autotagging zorgt u ervoor dat verkeer van uw Search Ads 360-advertenties consistent wordt opgenomen in een standaard kanaalgroepering. Welke standaard kanaalgroepering is dat?

 • Sociaal
 • Display
 • Betaalde zoekresultaten
 • Organisch zoeken

 

Welke van de volgende opties worden gebruikt om ROAS te berekenen? Selecteer twee antwoorden.

 • Winstmarges
 • Advertentiebudget
 • Bodlimieten
 • Opbrengst

 

Welk Search Ads 360-rapport en welke statistiek bekijkt u wanneer u wilt weten welke algemene zoekwoorden resulteren in een sterk engagement bij uw site? Selecteer twee antwoorden.

 • Bouncepercentage in Search Ads 360-rapporten met boomdiagrammen
 • Inkomsten in rapporten voor Search Ads 360-campagnes
 • % nieuwe sessies in Search Ads 360-rapporten voor zoekwoorden
 • Bouncepercentage in Search Ads 360-rapporten voor zoekwoorden

 

Welke set rapporten gebruikt u om gedetailleerde Google Ads-dimensies te bekijken zoals sitelinks, bodaanpassingen en zoekopdrachten?

 • Acquisitie > Google Ads-rapporten
 • Acquisitie > Alle verkeersrapporten
 • Acquisitie > Google Marketing Platform > Search Ads 360-rapporten
 • Dit detailniveau is alleen beschikbaar in de gebruikersinterface van Google Ads.

 

More certification answers: https://nl.certificationanswers.com/exams-answers/

I want this!
Size
264 KB
Length
10 pages
€4

Aan de slag met Google Analytics 360 - Nederland

0 ratings
I want this!